ENCYCLOPEDIE-ALLES  - Mescaline Cactussen Specialist ! - Stekken voor Ceremonies & Microdosing, Peyote, San Pedro & Kale San Pedro, Bolivian & Peruvian Torch.

Winkelwagen

ENCYCLOPEDIE-ALLES


ENCYCLOPEDIE OVER MESCALINE CACTUSSEN

Encyclopedie van botanische termen, vakuitdrukkingen, synoniemen en namen.
Verband houdend met Mescaline Cactussen zoals:
Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus.

Woorden in een andere taal
Bij niet-Nederlandse woorden staat de buitenlandse taal tussen haakjes.
Bijvoorbeeld: cacti  = (Engels) = Cactussen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3,4-Dimethoxyphenylethylamine = alkaloïde in de Peyote Cactus.
4-hydroxy-3-methoxyphenylethylamine = = alkaloïde in de Peyote Cactus. 

Absolute luchtvochtigheid = absolute hoeveelheid vocht (water, waterdamp) in een bepaalde hoeveelheid lucht.
                                             Dit bij een bepaalde luchtdruk en temperatuur.
Achuma = indiaanse naam in Bolivia voor Trichocereus pachanoi én Trichocereus bridgesii ( = beide San Pedro Cactus).
                    Zie de andere namen: achuma, aguacolla, chumarse, gigantón, huachuma, San Pedro Cactus.
                    Achuma is ook de naam voor de drank die van deze Trichocereus soorten is gemaakt..        
Agave = vetplant waarvan Meskal wordt gemaakt.          
aggregatietoestand = situatie waarin een stof zich kan bevinden.
                                   Bijvoorbeeld: gas, vloeibaar, vast, plasma, vloeibaar kristal enz.
alkaloïde = basische stof (pH>7.0) in vooral planten, waarvan vele geestverruimend zijn.
                      Voorbeelden: atropine, cocaine, codeine, heroine, mescaline, morfine, stychnine.
                      Mescaline is de belangrijkste geestverruimende stof in de Peyote Cactus en de San Pedro Cactus. 
amide = verbinding met o.a. een Stikstof-atoom (N).
amine = Amines hebben een sterke karakteristieke en vieze geur, en zijn giftig.
                Door afbraak van amino-zuren ontstaan amines.
                Veel geestverruimende stoffen bevatten amines.
ammoniak = NH3 = polair molecuul in gas-vorm bij kamer-temperatuur met sterk prikkelende geur.
                         Zeer goed oplosbaar in water (tot 25 massa%), het heet dan ammonia en reageert basisch.
ammonia = ammoniumhydroxide = = NH4+   +   OH- = giftige oplossing van ammoniak in water (tot 25 massa%).
                   = matige sterke base, waar vet goed in oplost.                         
amulet = voorwerp dat bescherming brengt.
                 Vergelijk met talisman =  geluksbrenger = voorwerp dat geluk of voorspoed brengt.
anatomie = leer van de inwendige bouw en structuur van een organisme.
                      Zaadplanten zijn opgebouwd uit drie hoofdorganen: wortel, stengel, blad.
                      Zie ook morphologie (= studie van de planten-onderdelen).
anhalamine = alkaloïde in de Peyote Cactus.     
anhalidine = alkaloïde in de Peyote Cactus.                          
anhalinine = alkaloïde in de Peyote Cactus.                          
anhalodine = alkaloïde in de Peyote Cactus met een stimulerende werking.
anhalonidine = alkaloïde in de Peyote Cactus met een verdovende uitwerking.
anhalonine = alkaloïde in de Peyote Cactus met een verlammende effect.
Anhalonium williamsii = oude naam voor de Peyote Cactus (= Lophophora williamsii).
                                              Naam is botanisch ongeldig.
antibioticum = stoffen die bacteriele infecties kunnen bestrijden.
antiseptisch = tegen infecties, otnsmettend.
Aguacolla = naam in Ecuador voor Trichocereus pachanoi  ( = San Pedro Cactus).
                      Zie de andere namen: achuma, aguacolla, gigantón, huachuma, San Pedro Cactus.
aridity = (Engels) = gebrek aan vocht.
aridity index = (Engels) = a numerical indicator of the degree of dryness of the climate at a given location. 
areool = ovaal tot rond met vilt bedekt veld ("doornkussen") van een Cactus.
                 Hieruit kunnen wol, doorns, bladeren, bloemen, zaadbessen en nieuwe scheuten groeien.
axil = oksel, hoek tussen stam en zijtak, hoek tussen tepels.
Azteken = Meso-Amerikaanse beschaving tussen circa 1200 en 1520 in het huidige Mexico. 
                    Hoofdstad Tenochtitlán, wat op de plaats stond van het huidige Mexico-stad.
                    Ze stammen vermoedelijk af van de Tolteken.
                    De Azteken waren zeer oorlogszuchtig en zijn bekend om hun mensenoffers.
                    Hun laatste religieus-politieke leider Moctezuma II werd gedood in de oorlog met de Spaanse veroveraars, onder leiding van Hernán Cortés.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
bacterie = eencellig organisme van microscopische afmetingen (= alleen met een microscoop te zien).

basioniem = letterlijk de naam waarop een andere naam is gebaseerd.
Bioassay = test om het effect van stoffen op levend materiaal te meten. Meting van een chemische stof met een biologische waarnemer.
Bio-diversiteit = variatie van levensvormen, in een bepaald eco-systeem, biome, of van de gehele aarde.
                              The biodiversity characteristic of each biome, especially the diversity of fauna and subdominant plant forms. 
                              is a function of abiotic factors and the biomass productivity of the dominant vegetation. 
                              Species diversity tends to be higher in terrestrial biomes with higher net primary productivity, moisture availability, and temperature.
Bio-geographie = studie van de verspreiding van biodiversity in ruimte en tijd.
biome = ecosysteem = gebieds-indeling naar klimaat en geographie van ecologisch gelijke gemeenschappen van planten, dieren en bodem-organismen.
                                           Indeling naar:
                                           --  plant-structuur (bomen, struiken, grassen).
                                           --  Blad-types (broadleaf and needleleaf).
                                           --  plant-afstanden (bos, woodland, savanna).
                                           --  klimaat.
                                           Biomen worden vaak geïdentificeerd door bepaalde patronen van ecologische opvolging en climax-vegetatie.
biote = Peyote Cactus, benaming van Dr. Edward Palmer (laat 19-de eeuw).
biotoop = gebied en de milieu-factoren van een standplaats.
buffer = reserve voorraad, demper, stootkussen.
bufferwerking = mogelijkheid om een reserve-voorraad te maken.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Cactaceae = Cactus-familie, Cactus-achtigen.
                         Bestaat uit zo'n 90 geslachten en 2000 soorten volgend de "lumpers" .
                         Andere botanici ("splitters") ordenen de Cactussen in meer dan 300 geslachten.
cactofiel = Cactus-liefhebber.
cactophobe = Cactushater.
Cactus = naam van het geslacht waarin Linnaeus alle toen bekende Cactussen in onderbracht.
Cactus (Nederlands) = meervoud: Cactussen (niet: Cacti , dit is Engels !).
                                           Succulente plant met areolen en doorns, die goed droogte-perioden kan overleven.
                                           Cactussen hebben zelden zichtbare bladeren.
                                           Duits (enkelvoud): Kaktee, Kaktus.
                                           Duits (meervoud): Kaktusse, Kakteen.
                                           Engels (enkelvoud): cactus.
                                           Engels (meervoud): cacti.
                                           Frans (enkelvoud):  cactus.
                                           Frans (meervoud):  cactées.
Cactusmest = speciale meststof met een laag stikstof-gehalte. Met Cactusmest groeien Cactussen in een natuurlijke gedrongen vorm verder.
Cactussen = meervoud van Cactus.
cacti = (Engels) = Cactussen (enkelvoud in het Engels: Cactus ).
calcium oxalaat = slecht oplosbare verbinding die als kristal in Cactussen en Vetplanten voorkomt.
carbonaat = geladen chemische verbinding (ion) met koolstof en zuurstof.
                        Chemische formule: CO3
century plant = (Engels) = Agave angustifolia .
Cereus peruvianus = niet Trichocereus peruvianus !! = zuilcactus met smalle ribben die aan de basis even breed zijn als aan de uiteinden.
Chichimeca = indianenstam in Mexico.
chief = (Engels) = naam voor een grote Peyote Cactus.
chumarse = Boliviaanse uitdrukking voor dronken worden, afgeleid van Achuma.
Cimora = drank gemaakt van gekookte San Pedro Cactus en gekookte andere planten.
                  O.a. wordt een andere Cactus toegevoegd (Neoraimondia macrostibas).
                  Andere toegevoegde planten:
                  Pedilanthus tithymaloides (Euphorbia) , Isotoma longiflora (campanula),
                  Brugmansia aurea, Brugmansia sanguinea.
Climax vegetation = (Engels) = eind-toestand van een vegetatie op een bepaalde plaats en bij bepaalde klimaat-omstandigheden.
                                                          Natuurlijk evenwicht van een plaatselijk ecosysteem.
cluster = groep met meerdere koppen.
constitutie = lichamelijke gesteldheid van een organisme.
contemplatief = beschouwelijk, nadenkend.
Cora = indianenstam in West-Mexico.
cortex = schors.
crest = (Engels) = kam, kuif, kruin.
crestate = (Engels) = cristaat = kamvorm = waaiervormige groei vanuit een lijn van groeipunten.
cross-tolerance = (Engels) = tolerantie voor de ene stof geeft ook een tolerantie voor een andere stof.
                                                      Ook kruislingse tolerantie.
curandera = magische genezeres (mexicaans).
curanderismo = volksgeneeskunst.
curanderos = volksgenezers, medicijnmannen.
cuticula = beschermende ondoorlatende laag buiten de opperhuid-cellen (= epidermis).
cutting = (Engels) = stek, afgesneden deel van een plant.
cytisine = giftige stof (pyridine) uit de mescal-boon.
                   Veroorzaakt misselijkheid, overgeven, hallucinaties, dood.
cytosine = een van de vier basen die deel uitmaakt van het DNA en RNA.
                    Andere basen: thymine, adenine en guanine.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
delirium = psycho-organische stoornis met een lichamelijke oorzaak. 
delirium tremens = psychose ontstaan door chronisch (langdurig) alcohol-gebruik.
                                    Stemmings-verandering met angst of terreur.
depersonalisatie = stoornis in het Ik-besef.
devil's root = (Engels) = duivelswortel = synoniem voor Peyote Cactus.
dialectic, dialectical = (Engels) = method based on a dialog between two different forces or persons.
divine Cactus = (Engels) = synoniem voor Peyote Cactus.
doorn = vergroeide tak (Cactussen). 
               Ook foutief stekel genoemd. 
               Een stekel is een verlengde vergroeiing van de opperhuid van de stengel, tak of stam.
dramamine = geneesmiddel tegen wagenziekte, zeeziekte.
droogte-index = getal dat de droogte van het klimaat op een bepaalde plaats aangeeft.
                               Zie ook: aridity index.
Druse = bolvormige groep kristallen (vaak calcium-oxalaat).
dualisme = situatie bestaande uit twee delen (duo = twee).
Duivelswortel = synoniem voor Peyote Cactus.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EC = Electrical Conductivity = electrische geleidbaarheid.
         Maat voor het aantal geladen deeltjes ("ionen") in een oplossing.
         De EC-waarde van de grond mag niet hoger zijn dan 3-4 milli-Siemens/cm (mS/cm).
         De EC-waarde van het gietwater mag niet hoger zijn dan 1-1,5 milli-Siemens/cm (mS/cm). 
         Een te hoge EC-waarde van de aarde, grond of substraat kan worden verlaagd door de grond door te spoelen met water.
Echinocactus lewinii = oude naam uit 1845 voor de Peyote Cactus (= Lophophora williamsii) gegeven door Lemaire.
Echinopsis = Cactus-geslacht waartoe de Trichocereus-soorten nu worden ingedeeld.
Echinopsis bridgesii = niet Trichocereus bridgesii !! = klein blijvende Trichocereus-soort die groepen vormt.
Echinopsis lageniformis = Trichocereus bridgesii.
Echinopsis pachanoi = Trichocereus pachanoi.
Echinopsis peruviana = Trichocereus peruvianus.
Ecological succession = (Engels) = ecologische opeenvolging.
                                           = voorspelbare veranderingen van de samenstelling of de structuur (opbouw) van een ecologische gemeenschap.
                                              Successie wordt veroorzaakt door verstoring van een bestaande gemeenschap door externe factoren zoals:
                                              --  vulkaan-erupties.
                                              --  aardverschuivingen.
                                              --  vuur.
                                              --  orkanen.
                                              --  ontbossing.                              
Ecologie = wetenschappelijke studie van de verspreiding en de rijkdom van het leven, 
                    en van de interacties tussen organismen en hun omgeving.
                    De omgeving van een organisme bestaat uit:
                    1. lokale abiotische factoren (zonlicht, climaat, geologie).
                    2. biotische factoren (andere organismen die in hetzelfde habitat leven).
Ecology = (Engels) = ecologie = wetenschap die de wisselwerking bestudeert tussen levende organismen onderling en hun omgeving.
Ecoregions = (Engels) = are grouped into both biomes and ecozones.
Ecozone = bio-geografische zone op de aarde, waarin planten en dieren (flora en fauna) grote overeenkomsten hebben.
                    Er bestaan acht van deze ecozones in de wereld.
empeyotizarse = (Mexicaans) =  werkwoord in landelijk Mexico.
                             =  jezelf genezen (zelfmedicatie) met hulp van de Peyote Cactus.
enten = veredelen ("verbeteren") en vermeerderen van een plant ("ent") door deze te laten vergroeien met een andere goed groeiende plant ("onderstam").
Entheogeen = uit het oud-Grieks afgeleide term, met als betekenis: de godheid in jezelf scheppend.
                        = psychoactieve stof.
Entheogen = (Engels) = entheogeen
epicuticulair = op de buitenzijde van de cuticula zittend, bijv. was, kristallen.
epidermis = opperhuid = buitenste laag cellen van een plant.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
False Peyote Cactus = (Engels) = valse Peyote Cactus.
Father Peyote Cactus = (Engels) = "Vader Peyote Cactus", een grote Peyote Cactus die tijdens de Peyote Cactus-ceremonie centraal op een trappen-altaar ligt.

fenotype = phenotype = totaal aan waarneembare eigenschappen.
                     Wordt bepaald door de erfelijke aanleg (genotype) en de omgeving.
                     Zie ook: genotype (= totaal van erfelijke eigenschappen).
fermenteren = afbraak en omzetting door micro-organismen.
                            Zie ook: gisten (gisting).
fysiek = lichamelijk.
fysiologie = studie van de mechanische, lichamelijke en biochemische functies van levende organismen.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
generatief = geslachtelijk.
                        Zie ook: vegetatief (= ongeslachtelijk)
genotype = totaal van erfelijke eigenschappen.
                      Zie ook: fenotype = phenotype = totaal aan waarneembare eigenschappen.
genus = geslacht.
geo = aarde, grond, bodem.    
geometrisch = meetkundig.
Gigantón = naam in Ecuador voor Trichocereus pachanoi  ( = San Pedro Cactus).
                     Zie de andere namen: achuma, aguacolla, gigantón, huachuma, San Pedro Cactus.
gisting = anaerobe (= zonder zuurstof) omzetting en afbraak van o.a. glucose door micro-organismen.
glaucous = (Engels) = helder lichtblauw-groen, zeegroen. grijsgroen.
                                          Ook fijn berijpt, fijn bepoederd.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
habitat = natuurlijk gebied waarin de populatie van één soort leeft.
hallucinatie = iets waarnemen dat er in werkelijkheid niet is, waarbij men niet beseft wat fysiek waar is.
hallucinogeen = psychotomimetic = stof die bewustzijns-veranderingen en waan-denkbeelden opwekt.
                              Bijvoorbeeld alkaloïden zoals Mescaline in de Peyote Cactus en San Pedro Cactus, of psylocybe in paddestoelen ("paddo's").
Hikuli = valse Peyote Cactus, andere Cactus-soort die ook Mescaline en andere alkaloïden bevat.
Hikuri = naam voor Peyote Cactus bij de Huichol-indianen en de Tarahumara-indianen.
            = Peyote Cactus god.
hordenine = alkaloïde in de Peyote Cactus, werkzaamheid als epinephrine, met ook een antiseptische werking.
Huachuma = naam in het hoogland van Peru (Andes) voor Trichocereus pachanoi  ( = San Pedro Cactus).
                         Zie de andere namen: achuma, aguacolla, gigantón, huachuma, San Pedro Cactus.
Huichol = indianenstam uit de Sierra Madre Occidental in West-Mexico.
                  Ze hebben als een van de weinige indianenstammen hun tradities kunnen bewaren.
                  Houden jaarlijks in oktober een heilige Pelgrims-tocht om Peyote Cactus's te verzamelen.
                  Ze gaan dan naar het land van hun voorvaderen ("Wirikuri") in de staat San Luis Potosi.
                  Ze worden de "Peyote Cactus-stam" van Mexico genoemd.
hyperthermia = verhoogde temperatuur. Bij innamne van Peyote Cactus na zo'n vier uur.
hypothermia = verlaagde temperatuur. Bij innamne van Peyote Cactus de eerste vier uur.
hyperglycemia = verhoogd bloedsuiker-gehalte. Bij gebruik van Peyote Cactus een snelle stijging in het eerste uur.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
illusie = verkeerde interpretatie van de werkelijkheid
index of aridity = (Engels) = a numerical indicator of the degree of dryness of the climate at a given location.
Inca = indianenvolk in het noordwestelijk deel van Zuid-Amerika.
            Grootste bloei van het rijk rond 1500, hoofdstad Cuzco.
            Ook: Inka
Inka = indianenvolk in het noordwestelijk deel van Zuid-Amerika.
            Grootste bloei van het rijk rond 1500, hoofdstad Cuzco.
            Ook: Inca
Indian dope = (Engels) = synoniem voor Peyote Cactus.
in vitro = in glas = bijvoorbeeld in een reageerbuis of petri-schaaltje.
              = Kweek of proef in laboratorium-materialen op een voedingsbodem.
                 Zie ook: in vivo (= in een levend organisme).
in vivo = in een levend organisme (dier, plant) = proef met een levendorganisme.
                Zie ook: in vitro (= in glas).
Ipomeae violacea = familie Convolvulaceae = "Tlitlitzen" .
                                     Deze Ipomeae-soort bevat moederkoren-alkaloïden (lysergic acid alkaloïden) die op LSD lijken.
                                     LSD is hiervan synthetisch afgeleid, maar komt niet natuurlijk voor.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Kaktee = (Duits) = Cactus (meervoud Kakteen).
Kakteen = (Duits) = Cactussen (enkelvoud in het Duits: Kaktee).
kaktus = Cactus
kalksalpeter = calciumnitraat = stikstof (N) meststof, te gebruiken met een totaalmest met een laag stikstof-gehalte.
kloon = genetisch identieke nakomeling(en) van één ouder, individuen met hetzelfde genetische materiaal.
               Ontstaan door ongeslachtelijke vegetatieve vermeerdering (bijv. door stekken, weefselkweek van stukjes blad).
               Niet ontstaan door bevruchting met een andere individu met ander genetisch materiaal.
kruis-tolerantie = tolerantie voor de ene stof geeft ook een tolerantie voor een andere stof (cross-tolerance).

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
lateraal = zijdelings, zijkant,
latex = melk-sap = melk-achtige vloeistof in sommige Cactussen (bijv. Mammillaria) en andere Vetplanten bijv. Euphorbia).
lethargie = ziekelijke slaaptoestand, sloomheid, geestelijke ongevoeligheid.
Lewin = Louis Lewin = Duitse pharmacolist die als eerste onderzoek deed naar de chemische samenstelling van de Peyote Cactus.
lewinii genoemd naar de Duitse pharmacolist Louis Lewin..
loph, lopho = kam, kuif, borstel (in samenstellingen).
Lophophora = borstels dragend, bundels dragend.
lophophoroides = lijkend op een Lophophora (zie bijv. Turbinicacrpus lophophoroides.
lophophorine = alkaloïde in de Peyote Cactus met een verkrampende werking.
leucocytosis = toename van de aanmaak van witte bloedlichaampjes.
                            Bij gebruik van Peyote Cactus het hoogst na twee tot vier uur.
LSD = geestverruimende stof, kunstmatig gemaakte alkaloïde uit moederkoren.
         = lysergic acid diethylamide.
Luchtvochtigheid = de hoeveelheid vocht (water, waterdamp) in de lucht.
                               Zie ook: Absolute luchtvochtigheid en Relatieve luchtvochtigheid.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Marijuana = stof gewonnen uit de Cannabis-plant (Cannabaceae).
Marihuana = geslacht Cannabis (familie Cannabaceae).
                        Heeft andere effecten dan de Peyote Cactus.
mesa = tafel                           
mescal = meskal = mezcal = 2 x gedistilleerde alcoholische drank gemaakt van gefermenteerd sap van Agave-planten en andere soorten.
                  Agave angustifolia = (Engels) = century plant .
                  De bekenste mezcal-drank is Tequila, gemaakt van de blauwe Agave, afkomstig uit zuidwest Mexico, rond de stad Tequila in Jalisco.
                  Een andere mezcal-drank is Pulque (2-6% alcohol)
                = synoniem voor Peyote Cactus
mescal bean = Mescaline boon = Sophora secundiflora (Leguminosae)
                         = zeer giftige plant die samen groeit met de Peyote Cactus, bevat cytisine.
                            Wordt sinds het jaar 8000 voor Chr. bij rituelen gebruikt in Texas en Mexico.
Mescal Button = Peyote Cactus-button = afgesneden kop van een Peyote Cactus.
Mescaline = Meskaline = alkaloide met een geest-verruimende werking.
                        Komt vooral voor in de Peyote Cactus en San Pedro Cactus.
                        Naam is afkomstig van mescal button (= gedroogde Peyote Cactus).      
                        Lijkt op de neuro-transmitter noradrenaline.
                        3,4,5-trimethoxy-beta-phenylethylamine.
mescal button = gedroogde Peyote Cactus. 
mescal-plant = mescal-Cactus = Agave angustifolia, waarvan sterke dranken zoals Tequila en Pulque wordt gemaakt.
                             De Agave is geen Cactus, maar een vetplant.
Meskaline = Mescaline = alkaloide met een geestverruimende werking.
                                               Komt vooral voor in de Peyote Cactus en San Pedro Cactus.
moederkoren = moederkoren-alkaloïden (lysergic acid alkaloïden - lysergic acid diethylamide) die op LSD lijken.
                              LSD is een kunstmatig afgeleide hiervan, maar komt niet in de natuur voor.
                              Komt voor in de planten-soorten Rivea corymbosa en Ipomeae violacea.
morphine = alkaloide, werkzame bestanddeel van opium.
morphologie = studie van de vorm, bouw, structuur en ontwikkeling van de onderdelen van planten.
                        = studie van de uitwendige verschijningsvorm.
                        = zie ook: anatomie (studie van de inwendige bouw).

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
naald = stekel, doorn, prikkel
nachtbloeier = in de nacht bloeiende plant.
                            Alle Trichocereus soorten bloeien 's nachts, zoals de San Pedro Cactus, Peruvian Torch en Achuma Cactus.
                            De Peyote Cactus bloeit overdag.
Nahuatl = indianentaal die werd gesproken door de oorspronkelijke bewoners van Mexico.
                  Ook de Tolteken en Azteken spraken deze taal.
                  Het wordt gesproken door zo'n anderhalf miljoen mensen, 
                  Hoofdzakelijk in de staten Puebla, Veracruz, Hidalgo, Mexico en Guerrero.
                  http://www.indians.org/welker/nahuatl.htm
Navajo = indianenstam in de USA.
N-methylmescaline = alkaloïde in de Peyote Cactus.             
N-methyltyramine = alkaloïde in de Peyote Cactus.                   
n-n-Dimethyl-hydroxy-4,5-dimethoxyphenylethylamine =    

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
omgekeerde tolerantie = verhoogde gevoeligheid, minder is nodig voor hetzelfde effect.
                                                Komt voor bij Marijuana.
obregonita = andere naam voor Obregonia denegrii, die soms ook "valse Peyote Cactus" wordt genoemd.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
paddo = andere naam voor paddestoel.
paraphernalia = ceremonie-attributen.         
parenchym = cel-laag onder de opperhuid (= epidermis) met dunne ronde cellen.
pellote = synoniem voor Peyote Cactus.
pellotine = alkaloïde in de Peyote Cactus met een verkrampende werking.
penicilline = antibacteriële stof die gebruikt wordt als antibioticum. 
peote = synoniem voor Peyote Cactus.
petaal = meervoud = petalen = kroonblad, het vaak gekleurde (niet groene) bovenste bloemblad.
                Zie sepaal = kelkblad.
peyocactin = oude naam uit 1960 voor de antibiotische alkaloïde hordenine.
peyophorine = alkaloïde in de Peyote Cactus.                   
peyot = synoniem voor Peyote Cactus
Peyote Cactus-Button = afgesneden kop van een Peyote Cactus, wrdt gebruikt als geest-verruimend middel bij Peyote Cactus-ceremonies.
Peyote Cactus-cultus =
Peyote Cactus religie = religie van de Native American Church rondom de Peyote Cactus ("Peyotism").
Peyote Cactus road = (Engels) = groef lopend tussen de uiteinden van het half-maanvormig altaar met verschillende verhogingen (trappen-altaar). 
                                          De weg symboliserend die de gebruikers moeten afleggen.
Peyote Cactusro = officiële verzamelaar en verkoper van Peyote Cactus's in Texas.
Peyote Cactus Woman = (Engels) =  vrouw die rond midernacht water komt brengen.
                                               Vaak de vrouw van de "Road Chief" .
Peyotero = Peyote-verzamelaar en handelaar met een Wettelijk vergunning in Texas (USA).
                  Er zijn nog maar drie Peyoteros in de USA., die alle drie oud zijn.
                  Het is een uitstervend beroep, vooral door een tekort aan Peyote's in de openbare Texaanse natuur.
Peyotillo = (spaans) = kleine Peyote Cactus 
                 = Pelecyphora aselliformis
                 = valse Peyote Cactus, andere Cactus-soort die ook Mescaline en andere alkaloïden bevat.
                    Wordt medicinaal gebruikt.
Peyotism = (Engels) = Peyote Cactus-religie van de Native American Church rondom de Peyote Cactus.
Peyotist = (Engels) = lid van de Native American Church die Peyote Cactus gebruikt.
Peyotl = naam voor Peyote Cactus in de Nahuatl-taal van de Azteken.
pH = uitspraak: peehaa = chemische aanduiding voor de zuurgraad.
          pH= 7 is neutraal, pH>7 is basisch, pH< 7 is zuur.
          Cactussen groeien goed in een zwak-zuur grond-mengsel (pH = 5,5 - 6.0)
pharmacie = kennis der geneesmiddelen en hun bereiding.
pharmaceut = kenner van de pharmacie.
phenotype = fenotype = totaal aan waarneembare eigenschappen.
                        Wordt bepaald door de erfelijke aanleg (genotype) en de omgeving.
                        Zie ook: genotype.
phenylethylamines = groep van alkaloïden, chemische structuur is een benzeen-ring met een ethylamine zij-groep.
                                    = ook genoemd: phenethylamines
physiek = lichamelijk.
physiology = (Engels) = zie fysiologie = studie van de mechanische, fysieke and biochemische functies van levende organismen.
piule = synoniem voor Peyote Cactus
podarium = meervoud podaria = verdikking, verhoging 
ppm = parts per million
prikkel = doorn, stekel
primordium = meervoud: primordia = oorspronkelijk aanleg van een orgaan
pseudo = onecht, schijn, vals
psilocybine = hallucinogene stof uit een paddestoel ("paddo").
psilocybes = geest-verruimende en hallucinogene paddestoel uit Mexico.
psychedelic = (Engels) = psychedelisch.
psychedelisch = oud-griekse term = tonen van de ziel, openbaren van de geest.
psychedelische ervaring = belevenis waarin iemand zijn diepere "zijn" ervaart.
psychisch = geestelijk
psycholyse = therapie met lage dosis mescaline in wekelijkse of twee-wekelijkse sessies.
                         Werd vooral in Europa toegepast.
Psychotomimetic = (Engels) = mind-mimicking = hallucinogeen = stof die bewustzijns-veranderingen en waan-denkbeelden opwekt.
                                  = bijvoorbeeld alkaloïden in de Peyote Cactus en San Pedro Cactus.
pulque = sterke drank gemaakt van gefermenteerd (gegist) sap van Agave-planten, vooral de Agave americana (Maquey = century plant).
                 Nationale drank van Mexico en midden-America.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
raiz diabolica = (Spaans) = duivelswortel = synoniem voor Peyote Cactus.
Relatieve luchtvochtigheid = verhouding van de hoeveelheid waterdamp in de lucht t.o.v de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp. 
                                              Dit bij een bepaalde luchtdruk en temperatuur, en uitgedrukt als percentage (%, per honderd).
                                              Door verschillen in druk en temperatuur treden er veranderingen in de aggregatie-toestand van het water op.
                                              aggregatie-toestand = situatie waarin een stof zich kan bevinden.
                                                                               Bijvoorbeeld: gas, vloeibaar, vast, plasma, vloeibaar kristal enz.
retusus = afgestompt, zwak uitgerand.
rib = uitstekende verhoging van de stam, die evenwijdig loopt aan de lengte van de stam
Rivea corymbosa = familie Convolvulaceae = "Ololiuhqui" .
                                     Werd algemeen bij ziektes gebruikt door de indianen van de Sierra Madre Occidental.
                                     Deze Rivea-soort bevat moederkoren-alkaloïden (lysergic acid alkaloïden) die op LSD lijken.
                                     LSD is kunstmatige afgeleide hiervan, maar komt niet in de natuur voor.
Road Chief = (Engels) = de leider van een Peyote Cactus-ceremonie.
                         Afgeleid van de Peyote Cactus-weg tijdens de ceremonie die door het altaar heen loopt.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
sacrament = genademiddel in de kerk
Salvia divinorum = familie Lamiaceae = "pipiltzintzinli" .
San Pedro Cactus = naam aan de noord-kust van Peru voor Trichocereus pachanoi  ( = San Pedro Cactus)
                                      Zie de andere namen: achuma, aguacolla, gigantón, huachuma, San Pedro Cactus.             
sepaal = kelkblad, vaak groen en bladachtig onderste en buitenste bloemblad.
                 Meervoud = sepalen.
                 Zie ook: petaal = kroonblad
serotonine = neurotransmitter
Shamaan = sjamaan
Shaman = (Engels) = sjamaan.
silicium = siliciumdioxide = kiezel
Sjamaan = soort priester die met de geesteswereld communiceert.
                  = genezer.
somatisch = lichamelijk, in tegenstelling met geestelijk.
                        Het vegetatieve deel van een plant.
Sophora secundiflora  = plant uit de Fabaceae familie (Leguminosae)
                    De kleurige rode boon bevat "cytisine" ( = giftige stof (pyridine) ).
                    Veroorzaakt misselijkheid, overgeven, hallucinaties, en in te grote hoeveelheden zelfs de dood.
                    De Mescal-bonen eeuwenlang door de Indianen in Mexico en de Verenigde Staten gebruikt, 
                    als medicijn en bij ceremonies.
                    De zaden van deze woestijn-struik werden als hals-ketting gedragen door de leiders van een Peyote Cactus-ceremonie.
                    Er is waarschijnlijk verband tussen de oude mescal-boon-ceremonie en de moderne Peyote Cactus-religie.
St. Peter = (Engels) = Engelse naam voor de San Pedro Cactus.
staphylococcus aureus  = soort bacterie.
           In 1960 is in vitro onderzoek gedaan naar het effect van Peyote Cactus-extracten op peniciline resistente stammen van deze bacterie.
stek = afgesneden deel van een plant.
stekken = vegetatieve manier van het vermeerderen van planten, struiken en bomen door een deel van een plant te verwijderen.
                   Stekken kan door snijden, knippen, hakken, of zagen gebeuren.
                   Bij Cactussen en Vetplanten worden vooral stekken afgesneden van uitlopers.               
stekel  = verlengde vergroeiing van de opperhuid van de stengel, tak of stam.
                 Een stekel is niet verbonden met het inwendige van de stengel, tak of stam.
                 Van de stekels bij rozen is het onduidelijk uit welk weefsel ze gevormd worden.
                 Andere volksnamen voor stekel: prikkel, naald, doorn.
                 Een doorn is een vergroeide tak.
stijl = middelste deel van een stamper, onder de stempel, boven het vrucht-beginsel.
           Een stamper heeft soms meerdere stijlen.
stoma = meervoud: stomata = huidmondje, porie in (vaak) de onderkant van een blad.
                Dient als ventialtie-opening bij de ademhalingbij planten.
strychnine = giftige alkaloïde afkomstig van Stychnos-soorten (Loganiaceae).
succulent = sappig, vlezig, zacht, dik.
Succulenta = maandblad van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van Cactussen en Vetplanten.
succulentie = vermogen van een plant om water op te slaan in speciale watercellen teneinde droge tijden te overleven.
Succulenten = Vetplanten = groep planten met speciale water-cellen ("vocht-weefsel") in wortel, stengel en blad.
                            Hierin kunnen deze Succulente planten vocht en voedingstoffen opslaan als reserve voor droge tijden.
synoniem = woord met dezelfde betekenis.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Tarahumara = indianenstam ten westen en zuiden van de stad Chihuahua (West-Mexico).
                           Houden alleen een Peyote Cactus-ceremonie voor genezing, dus geen religieuze ceremonie.
                           Gebruiken Peyote Cactus ook voor gezondheid (Peyote Cactus-poeder in water, op wonden)
                           De Peyote Cactus-cultus of hikuli-cultus was eens heel belangrijk, nu veel minder dan bij de Huichol.
                           Ze zijn beroemd als goede lange afstand lopers, waarin ze religieuze wedstrijden houden.                      
                           Tijdens de race wordt dan Peyote Cactus gegeten.
Teonanacatl  = sacred mushroom = heilige paddo.
                           Eind 16-de eeuw verwarden de Spanjaarden de Peyote Cactus met deze hallucinogene paddo's.
                           Een gedroogde Peyote Cactus lijkt erg op deze gedroogde paddo.
                           Pas in 1936 werden geestverruimende paddo's weer ontdekt en gelinkt aan vroegere mexicaanse ceremonieën.
                           Er zijn nu minstens veertien soorten psycho-actieve paddo's ontdekt, met als actieve stoffen psilocybine en psilocin.
                           Ze komen voor in geslachten van de familie Agaricaceae:
                           Psilocybe-soorten, Stropharia cubensis, Panaeolus campanulatus var. sphinctrinus, Conocybe-soorten.
Tequila = gedistilleerde alcoholische drank gemaakt van gefermenteerd sap van de blauwe Agave.
               = Tequila agave, Agave tequilana
                   De blauwe Agave groeit in de mexicaanse staat Jalisco.
tipi = indianen-tent
Tolteken = (Nahuatl: Toltecah) = volk dat van de tiende tot de twaalfde eeuw een groot deel van Centraal-Mexico domineerde.
topography = (Engels) = 
toxine = gif (plantaardig of dierlijk).
toxisch = giftig
toxisch delirium = verwarde geestelijke toestand als gevolg van een vergiftiging.
toxisch psychose syndroom = de verschijnselen die optreden na een vergiftiging.
trappen-altaar = half-maanvormig altaar met verschillende verhogingen met een groef lopend tussen de uiteinden ("Peyote Cactus road")
trichoom = haar, borstel
tuna de tierra = bodem-Cactus = synoniem voor Peyote Cactus
turgor = de druk van de celinhoud op de celwand, wat de stevigheid van een Cactus of plant bepaalt.
type-plant = plant waarop een botanische beschrijving is gebaseerd.
                    Deze plant wordt vaak als herbarium-plant bewaard.
tyramine = alkaloïde in de Peyote Cactus. 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
United States Dispensory = (Engels) = vooraanstaande Amerikaanse geneesmiddelen-handleiding.
                                                    Anhalonium lewinii (Peyote Cactus) werd hierin meerdere jaren rond 1900 vermeld.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
varieteit = taxonomische rang lager dan een soort of ondersoort.
                 In enkele kenmerken afwijkend van de type-plant van de (onder) soort.
vegetatie = natuurlijke begroeiing van planten op een standplaats.
vegetatief = ongeslachtelijk.
                       Zie ook: generatief (= geslachtelijk),
voortplanting = vermeerdering, geslachtelijk via de geslachts-organen.
                             Of ongeslachtelijk via zij-spruiten.
vetplanten = succulenten =  groep planten met speciale watercellen in wortel, stengel en blad die vocht en voedingstoffen kunnen opslaan als reserve voor droge tijden.
Valse Peyote Cactus = andere Cactus-soorten die ook Mescaline en andere alkaloïden bevatten.
                                           Worden Hikuli, peyotillo, False Peyote Cactus (Engels) genoemd.
Vader Peyote Cactus = "Father Peyote Cactus" (Engels) = een grote Peyote Cactus die tijdens de Peyote Cactus-ceremonie op een trappen-altaar ligt.
Visioen = innerlijke bovennatuurlijke gewaarwording over de toekomst.
                  Afkomstig van een God of van profeten.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
waslaag = beschermende water-afstotende wasachtige laag op de opperhuid (= epidermis).
                    Vaak ook als een wit-grijze poederige laag.
was = vetzuur-verbinding dat een dun laagje vormt over de cuticula (= buitenste cellaag).
             Vaak ook als een grijs-witte poederige laag.
weefselkweek = vermeerderig in een laboratorium van plantendelen op een voedingsbodem.
Williams = Sir C.H. Williams  = Britse ambassadeur van de staat Bahia.
                     De Cactus-onderzoeker Lemaire noemde de soortnaam van de Peyote naar Sir Willliams: Lophophora williamsii.
williamsii = genoemd naar de Engelsman C.H. Williams.
winter-rust = winter-periode waarin Cactussen en ook Peyote Cactussen te weinig licht krijgen om goed te groeien.
                         Door geen water te geven vanaf oktober stoppen Cactussen met groeien.
                         Hierdoor blijft de Cactus er natuurlijk uitzien, en groeit in de winter niet langgerekt en slap verder.
Wirikuta = heilige paradijslijke gebied van de voorouders / goden van de Huichols waar de stam ontstaan is.
                    Deze plaats ligt in San Luis Potosi, waar ook de Peyote Cactus groeit.
                    Jaarlijks wordt een tocht naar Wirikuta gemaakt om de Peyote Cactus's te verzamelen.

<A name="LETTERZ"></a>
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
zelfbestuivend = stuifmeel kan het eigen vruchtbeginsel bevruchten, en daardoor zaden maken.