TURF ALS GRONDMENGSEL  - Mescaline Cactussen Specialist ! - Stekken voor Ceremonies & Microdosing, Peyote, San Pedro & Kale San Pedro, Bolivian & Peruvian Torch.

Winkelwagen

TURF ALS GRONDMENGSEL


TURF ALS GRONDMENGSEL VOOR MESCALINE CACTUSSEN


  EIGENSCHAPPEN VAN TURF

  Turf heeft een groot aantal eigenschappen waardoor Mescaline Cactussen en andere planten goed kunnen groeien en bloeien.

  1. Turf houdt water en voedingsstoffen goed vast
      De wortels van Mescaline Cactussen kunnen langere tijd water en voedingsstoffen opnemen.
      De hogere temperaturen bij het kweken van Mescaline Cactussen zorgen ervoor dat een teveel aan water tijdig verdampt.

  2. Turf bevat veel lucht
      Ook met water verzadigde turf bevat nog veel lucht waarin zich Zuurstof bevindt.
      De wortels van Cactussen nemen het element Zuurstof op uit de omringende lucht in de grond (zuurstofopname).

  3. Turf reageert zuur  (pH = 3)
      De zuurgraad van pure natuurlijke onbewerkte turf is ongeveer pH=3.
      Turf met pH=3 is niet geschikt als zaai-grond of kweek-grond voor Cactussen en andere planten.
      Pure turf kan met een beetje kalk minder zuur worden gemaakt tot de gewenste zuurgraad.
      De meeste planten prefereren een lichtzure grond (zuurgraad van pH = 5 - 7).
      In grond met pH = 5 - 7 komen de positieve ionen van de voedingsstoffen makkelijker vrij uit de turf.

  4. Turf buffert een teveel aan voedingsstoffen.
      Turf en turfvezels houden bepaalde positieve ionen vast, zodat die niet direkt in het water vrijkomen.
      Bij een overschot aan meststoffen neemt turf een groot deel van de mest in zich op.
      De wortels van Cactussen komen dan in contact met een lagere concentratie aan mestsstoffen,
      waardoor de kans op beschadiging vermindert.
      De turfvezels bufferen dus een teveel aan voedingselementen en zuur, waardoor de wortels minder schade lijden. 

      Andere substraten zoals gesteentes hebben deze bufferwerking niet of vrijwel niet.
      Het doseren van meststoffen moet bij gesteente als substraat dan ook heel nauwkeurig gebeuren.
      Ook het nameten van de zuurgraad moet regelmatig plaats vinden.

  5. Turf bevat nauwelijks voedingsstoffen
      Nuttig omdat je precies weet hoeveel voedingselementen er in de turf zitten, namelijk geen.
      Je weet dus precies welke meststoffen en hoeveel je moet bijmesten, namelijk alles !

  6. Turf is vrijwel steriel
      Turf bevat geen levende plantaardige en dierlijke micro-organismen zoals bacterien, virussen en schimmels.
      De kans op infecties door deze organismen in turf is dan ook minimaal.
      Kokos-grond, potgrond, compost en bosgrond bevatten veel meer micro-organismen die infecties kunnen verooorzaken.
  
  Hier vind u meer info over grondmengsels .  NATUURLIJKE TURF

  Natuurlijke Turf  intro
  Turf bestaat uit vergane steriele plantenresten en wordt gewonnen uit veengebieden in de natuur.
  Turf is afkomstig uit Scandinavie (Zweden, Finland), de Baltische staten (Estland, Letland), en Ierland.
  Turf wordt veel gebruikt als basis of als toevoeging voor grondmengsels voor het opkweken van planten.
  Turf is in veel soorten te koop: fijn, normaal, grof, gezeefd zonder brokken, turfmolm, tuinturf, bemeste turf voor de tuinbouw.  BEWERKINGEN VAN TURF

  1. Soorten bewerkingingen van turf

  1. Uitzeven van turf in verschillende lengtes van de turfvezels.
      Een homogeen mengsel zonder brokken, klonten, takjes ontstaat.
      Elke grootte van turfvezels heeft bepaalde eigenschappen die nuttig is in bepaalde omstandigheden.
     
  1.1 Fijn uitgezeefde turf levert fijne turfvezels en wordt als zaaigrond gebruikt voor alle planten.
       Hier vind u meer info over zaaigrond .

  1.2 Normaal uitgezeefde turf geeft gemiddeld lange turfvezels en is te gebruiken als potgrond voor Cactussen en Kamerplanten.

  1.3 Grof uitgezeefde turf bevat grote turfdeeltjes en brokken.
        Deze brokjes worden toegepast om de compacte structuur van tuingrond losser en luchtiger te maken.

  2. Toevoegingen aan Turf

  2. Toevoeging van Kalk voor een juiste zuurgraad (pH). 
      Turf is van oorsprong te zuur voor Cactussen, Vetplanten en Kamerplanten (pH=3).
      Door toevoeging van een beetje kalk wordt de turf minder zuur (pH-waarde van 5 tot 7).
      Juist met deze zuurgraad groeien Cactussen en andere planten goed.
      Hier vind u meer info over Cactusgrond .

  3. Toevoeging van een basis-meststof voor een juiste hoeveelheid voedingsstoffen.
      Door een basis-meststof toe te voegen aan de turf bevat de turfgrond voldoende voedingsstoffen.
      Na het overpotten kunnen uw Mescaline Cactussen dus direct voedingsstoffen opnemen en verder groeien.
      Hier vind u meer info over Cactusmest .

  4. Aangevuld met lavameel (lava-poeder) voor extra mineralen. 
      Lavameel bevat heel veel natuurlijke mineralen.
      Mineralen hebben een versterkende werking op Mescaline Cactussen, Cactussen en andere planten.

      Lavameel is veel fijnerbeter verwerkbaar en beter opneembaar dan bijv. brokjes klei.
      Turf bevat van nature vrijwel geen mineralen, dus een aanvulling met lavameel of klei is belangrijk.
      Hier vind u meer info over lavameel .

  5. Aanvulling van Perliet
      Perliet maakt elke potgrond lichter en de structuur losser.
      De grond bevat meer lucht en de wortels groeien makkelijker door de losse grond.
      Hier vind u meer info over Perliet .