VOORWAARDEN  - Mescaline Cactussen Specialist ! - Stekken voor Ceremonies & Microdosing, Peyote, San Pedro & Kale San Pedro, Bolivian & Peruvian Torch.

Winkelwagen

VOORWAARDEN


VERKOOP-VOORWAARDEN


0. Intro
Verkoop-voorwaarden zijn bedoeld om juridisch duidelijkheid te verschaffen tussen koper en verkoper.
Aangezien we graag willen dat u heel tevreden bent met uw bestelling, zullen we er veel aan 
Ook als u daar misschien geen wettelijk recht op heeft !


1. Verkoop-voorwaarden in het kort 
1. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor: 
-- uw bezoek aan onze website, 
-- het bestellen, kopen, gebruiken en consumeren van onze produkten. 
U doet dit dus op eigen risico
2. Alle Mescaline Cactussen en artikelen worden vrijblijvend aangeboden. 
Dat betekent dat wij niet verplicht zijn om artikelen aan u te leveren. 
3. Al onze Mescaline Cactussen zijn in Nederland opgekweekt.
4. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
5. De klant dient de verzendkosten te betalen. 
6. Op de gehele inhoud van deze website rust copyright.

  2. Wettelijke Aansprakelijkheid
  U aanvaardt de gehele aansprakelijkheid voor het bezoeken van onze website,
  en voor het bestellen, kopen, gebruiken en consumeren van onze produkten.

  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het :
  2.1  gebruik en het hanteren van onze Cactussen.
         Zorg dat u op een veilige manier omgaat met Mescaline Cactussen.
         Leg een lange bedoornde Mescaline Cactus horizontaal op een stevige en laag geplaatste ondergrond.
         Pas op voor de doorns, houd een bedoornde lange Mescaline Cactus laag, en niet bij uw gezicht, of bij het gezicht van anderen.
         Lange Mescaline Cactussen kunnen uit een pot tuimelen !
         Houd een lange Cactus bij de pot vast, en ook in het midden van de stam met bijv. een doek of krant.

  2.2  consumeren van onze Cactussen.
         Zorg dat u zich vooraf voldoende informeert.
         Zorg dat u de eerste keren een lage dosering gebruikt.
         Zorg dat u een betrouwbaar en nuchter persoon als helper heeft, die bekend is met Mescaline Cactussen.
         Al onze Mescaline Cactussen worden vrijwel zonder (biologische) bestrijdingsmiddelen gekweekt.
         Wij gebruiken als cactus-voeding uitsluitend kunstmest, dus de mest bevat geen dierlijke meststoffen.
         (Biologische) bestrijdings-middelen worden vrijwel niet gebruikt, en zijn daarbij al na enkele dagen afgebroken.
         Zie ook de pagina GEBRUIK EN CONSUMPTIE VAN MESCALINE CACTUSSEN .

  2.3  gebruik en consumptie van alle andere aangeboden artikelen (= niet Cactussen).
         Alle andere aangeboden artikelen zijn niet bedoeld om te consumeren.
         De andere aangeboden artikelen zijn bedoeld voor de beschreven toepassing. 
         Informeer u vooraf voldoende over de werking, eigenschappen en het effect van een bepaald artikel.
    
  3. Vrijblijvend Aanbod 
  Alle Mescaline Cactussen en andere artikelen worden vrijblijvend aangeboden.
  Dat betekent dat u geen wettelijk recht heeft dat wij elke Mescaline Cactus of elk artikel altijd aan u leveren.
  Mescaline Cactussen zijn natuurprodukten die gevoelig zijn voor invloeden van weer en natuur.
  De aangeboden boeken zijn beperkt in voorraad.
  Wij doen natuurlijk wel ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn !

  4. Voorraad
  Van de meeste boeken is een beperkte voorraad aanwezig.
  Aan de vermelde voorraad op de website kunt u geen garantie ontlenen.

  5. Legale status
  5.1 Legale status in Nederland
  Al onze produkten zijn legaal in Nederland en dus wettelijk toegestaan.

  5.2 Legale status buiten Nederland
  Wij proberen onze produkten alleen te verzenden naar landen waar onze produkten legaal zijn.
  De wetgeving per land verschilt, en verandert soms.
  Het is voor ons praktisch niet mogelijk om dit voor elk land uit te zoeken.
  5.3 Eigen aansparakelijkheid (bestellingen buiten Nederland)
  Bij het bestellen van onze produkten bent u zelf aansprakelijk voor alle gevolgen wat betreft de legale status in uw eigen land.
  Zorg dat u zich vooraf informeert :
  1. of onze produkten legaal zijn in uw land (wetten).
  2. over import-bepalingen in uw land (douane).
  3. bij een specialist op beide gebieden.

  5.4 Bestel alleen legale artikelen (bestellingen buiten Nederland)
  Bij het bestellen verklaart u dat de bestelde Mescaline Cactussen en andere artikelen legaal zijn in uw land.

  5.5 Niet illegaal bestellen en gebruiken (bestellingen buiten Nederland)
  Wij willen u niet aanzetten tot het illegaal bestellen en illegaal gebruiken van onze artikelen.

  6. Kweek-info
  Al onze Mescaline Cactussen zijn in Nederland opgekweekt, vrijwel zonder gebruik van (biologische) bestrijdingsmiddelen.
  De lage winter-temperaturen en hoge zomer-temperaturen werken zeer remmend op ziektes en plagen.

  7. Website

  7.1 Legale status van de Website
  Deze website mag niet worden gebruikt in landen waar dat niet legaal is.
  Deze website mag niet worden gebruikt door personen in landen waar dat niet legaal is.

  7.2 Inhoud van de Website
  De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid gemaakt.
  Wij garanderen niet dat alle vermelde informatie korrekt is.
  U kunt dus geen rechten ontlenen aan de vermelde informatie.

  7.3 Leeftijd van bezoekers van de Website
  Het gebruik van deze website is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder.

  8. Prijzen
  8.1 Alle vermelde prijzen van de artikelen zijn:
  -- inclusief BTW.
  -- per stuk, tenzij anders vermeld.
  -- exclusief de kosten voor verzending en verzekering.
  
  8.2  Peyote-Paradise heeft het recht de prijzen te wijzigen op elk tijdstip.
  Bestellingen worden berekend en geleverd tegen de geldende prijzen op het moment van bestellen.

  9. Verzendkosten
  De verzendkosten dient de klant te betalen.
  Wij verzenden met DPD, en soms met PostNL.
  De verzendkosten worden berekend voor het opgegeven aflever-adres.

  10. Betaling
  Het totaal-bedrag dient naar onze giro-rekening in Nederland te worden overgemaakt. 
  U krijgt een e-mail als wij uw betaling hebben ontvangen, met hierbij de rekening.

  11. Eigendoms-voorbehoud
  De geleverde artikelen (inclusief planten) blijven ons eigendom tot het volledige rekening-bedrag aan ons is betaald.

  12. Bestellen
  12.1 De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van een korrekte naam en korrekte adres-gegevens bij een bestelling.
         Peyote-Paradise is niet verantwoordelijk voor:
          -- foutief ingevoerde naam en adres-gegevens door de koper.
          -- de gevolgen hiervan.
  
  12.2 Na de ontvangst van uw betaling krijgt u per e-mail de officiële rekening toegestuurd.
         De koper moet controleren of de naam en adres-gegevens op de toegestuurde rekening korrekt zijn.
         De koper moet tijdig per e-mail melding te maken van verkeerde naam en adresgegevens op de rekening.

  12.2  Een al gemaakte bestelling kunt u veranderen zolang wij uw e-mail met uw wijzigingen hebben gellezen.           

  13. Koop-overeenkomst
  13.1 Er is pas een wettelijke koop-overeenkomst gesloten als het verschuldigde bedrag voor uw bestelling op onze rekening is bijgeschreven.
  13.2 Deze wettelijke koop-overeenkomst kan de koper hierna op elk moment annuleren.

  14 Verzending
  14.1 Het verzenden van uw bestelling gebeurt het hele jaar door.
          Ook tijdens koude perioden, want onze Cactusen zijn lage winter-temperaturen gewend.
          Peyote-Paradise is verantwoordelijk voor de verzending.
          Dus zonodig wachten we enkele dagen met het versturen tot de temperatuur iets hoger is (> - 5 graden Celsius !).
  14.2 Na ontvangst van uw betaling proberen we uw bestelling binnen 3 werkdagen te versturen. 
          In de praktijk zal uw bestelling binnen 1 - 3 werkdagen na de dag van betaling naar u worden verstuurd.
  14.3 De koper kan zelf een ander aflever-adres kiezen dan het adres op de rekening.
  14.4 U krijgt een e-mail als waarschuwing als wij uw bestelling bij PostNL hebben afgeleverd.

  15. Wettelijke bedenktijd van 14 dagen
  15.1 Nadat u uw complete bestelling heeft ontvangen heeft u 14 dagen bedenktijd.
         Ingaand op de dag na de dag van ontvangst.
         In deze 14 dagen mag de koper de artikelen bekijken, maar niet gebruiken.
         In deze 14 dagen mag u de koop-overeenkomst van uw bestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden.

  16. Ontbinden van de koop-overeenkomst   
  16.1 Binnen deze 14 dagen bedenktijd mag de koper de koop-overeenkomst ontbinden.
         Dit zonder opgaaf van redenen. 
  16.2 Neem eerst vooraf per e-mail contact met ons op !
        Misschien kunnen we onderling een betere oplossing vinden voor uw ontevredenheid.
  16.3 Het ontbinden van uw gehele of gedeeltelijke bestelling kunt u ons per e-mail meedelen.

  17. Terugsturen van uw bestelling
  17.1 Neem eerst vooraf per e-mail contact met ons op !
          Het is belangrijk dat wij weten wanneer Mescaline Cactussen worden teruggestuurd.
          Zodat ze niet te lang in onze postbus blijven liggen !

  17.2 De verzendkosten voor het terugsturen van de bestelling zijn voor rekening van de koper.
         Dit is volgens de wet "Kopen op Afstand".
      
  17.3 De koper draagt het risico dat de door hem gekochte en teruggestuurde goederen:
         -- in goede staat door ons worden ontvangen!
         -- in dezelfde staat zijn als bij ontvangst door de koper van de bestelling.
  17.4 Beschadigde terug ontvangen goederen dienen door de klant te worden vergoed.
         Dit is volgens de wet "Kopen op Afstand".
         Als de beschadiging door de vervoerder is veroorzaakt kan de klant de schade op de vervoerder verhalen.

  17.5 Zorg dat de teruggestuurde artikelen:
          --  goed verpakt zijn.
          --  liefst aangetekend en verzekerd worden teruggestuurd, 
              zodat u een wettig bewijs heeft van het terugsturen en van onze ontvangst.

  18. Terugbetaling van het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten
  18.1 Peyote Paradise betaalt u binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag na de dag van uw annulering:
       1. het totale betaalde bedrag van de teruggestuurde goederen terug.
           Mits deze goederen in dezelfde staat zijn als bij ontvangst. 
       2. alle andere bij de aankoop betaalde kosten zoals verzendkosten en verzekeringskosten.

  18.2 We wachten met terugbetalen tot we de teruggestuurde goederen hebben ontvangen en hebben nagekeken op schade.
         Dit is volgens de wet "Kopen op Afstand".

  17.3 Stuurt u niet alle gekochte goederen terug, dan hoeven we de bezorgkosten niet te vergoeden.
         Dit is volgens de wet kopen op afstand.
         Maar misschien doen we dit wel, naar rato van de waarde van de teruggestuurde artikelen.

  19. Copyright  ©
   De gehele inhoud van deze website valt onder het copyright  ©.
   Particuliere en commerciële overname van (delen van) onze website is strikt verboden en strafbaar.
   Voor overname heeft u vooraf onze schriftelijke toestemming nodig.
   Bij illegale overname krijgt u een aanmaning met een eis voor schadevergoeding van onze advocaat !