ECHINOPSIS PERUVIANA - PLANTEN  - Mescaline Cactussen Specialist ! - Stekken voor Ceremonies & Microdosing, Peyote, San Pedro & Kale San Pedro, Bolivian & Peruvian Torch.

Winkelwagen

MESCALINE CACTUSSEN KOPEN

 | 

PERUVIAN TORCH KOPEN

 | 

ECHINOPSIS PERUVIANA - PLANTEN


ECHINOPSIS PERUVIANA - PLANTEN

Namen:
Huidige wetenschappelijke naam:  Echinopsis peruviana.
Basioniem:  Trichocereus peruvianus (vroegere wetenschappelijke naam).
Engelse volksnamen:  Peruvian Torch, Peruvian Torch Cactus.

  INTRODUCTIE

  Echinopsis peruviana is een zuilvormige Cactus met een grijs-blauwe stam en sterke lange doorns (stekels).
  De Echinopsis peruviana Cactus groeit in het Andes-gebergte van Peru in Zuid-Amerika. 
  Echinopsis peruviana (oude naam: Trichocereus peruvianus) is een minder bekende Echinopsis Cactus-soort.
  Echinopsis peruviana (Peruvian Torch) en Echinopsis pachanoi (San Pedro Cactus) hebben veel dezelfde eigenschappen.

  Verzorging
  Deze snel groeiende Echinopsis-soort kan zo'n 30 centimeter per jaar groeien, en is gemakkelijk te kweken.
  De Echinopsis peruviana Cactus is goed bestand tegen droogte-periodes, en ook tegen kou en vocht. 

  Mescaline in Echinopsis peruviana
  Het Mescaline-gehalte van Echinopsis peruviana is vergelijkbaar met die van Echinopsis pachanoi !
  Het alkaloide Mescaline is de belangrijkste psychoactieve stof en heeft een sterke hallucinogene werking
  Mescaline veroorzaakt vooral visuele hallucinaties in een Mescaline-trip.

 FOTO'S VAN ECHINOPSIS PERUVIANA (zijkant)
   Trichocereus peruvianus met lange dikke doorns en een groen tot grijs-blauw lichaam.
   Echinopsis peruviana 
   met lange dikke doorns
   en een groen tot grijs-blauw
   lichaam.
    Trichocereus peruvianus met lange beige doorns en een grijs-blauw lichaam.
   Echinopsis peruviana
   met lange beige doorns
   en een grijs-blauw lichaam.
   Trichocereus peruvianus stek met lange beige-bruine doorns en een grijs-blauw lichaam.
   Echinopsis peruviana  stek 
   met lange beige-bruine doorns 
   en een grijs-blauw lichaam.

  FOTO'S VAN ECHINOPSIS PERUVIANA (bovenkant)
Bovenkant van Trichocereus peruvianus. Let op de bolle ronde ribben en het dikke bruine vilt op de areolen.
  Bovenkant van Echinopsis peruviana. 
  Let op de bolle ronde ribben en het dikke 
  bruine vilt op de areolen.
Witte bloem van Trichocereus peruvianus.
  Witte bloem van Echinopsis peruviana.
  Deze nachtbloeier bloeit 's nachts met 
  prachtige grote geurende witte bloemen.

  WETENSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  Naam:  Echinopsis peruviana (H. Friedrich & Rowley 1974 - Zie IOSB 3(3): 97).
  Basioniem:  Trichocereus peruvianus (Britton & Rose 1920 - The Cactaceae Vol. 2 - blz 136).  

  Verspreidingsgebied:  
  Type-plant: Lima, bij Matucana, Peru (hoogte 2100 meter).

  Beschrijving uit: The Cactaceae - Britton & Rose (Vol. 2 - blz 136)
  Plant 2 tot 4 meter hoog met talrijke rechtopstaande of omhooggerichte, sterke takken, 15 tot 20 cm in diameter,
  bedekt met een waas wanneer jong.
  Ribben 6 tot 8, breed en afgerond.
  Areolen groot, 2 tot 2,5 cm afstand, bruin-viltig.
  Doorns bruin vanaf het begin, zo'n 10, ongelijk, sommige van hen 4 cm lang, stijf en sterk, geheel niet gezwollen aan de basis.
  Areolen op het vruchtbeginsel en bloembuis harig.
  Rijpe bloemen niet gezien maar blijkbaar groot en waarschijnlijk wit.

  BESCHRIJVING EN KENMERKEN VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  Uiterlijk van Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana is een zuilvormige Cactus met een fors en grof lichaam.

  De stam van Echinopsis peruviana
  De stam heeft de vorm van een zuil (kolom) en heeft vier tot negen verticale ribben.
  De diameter van de stam is maximaal zo'n 15 (-20) centimeter.
  In cultuur wordt de doorsnede maximaal 10 cm. 

  De lengte van de stam (hoogte) van Echinopsis peruviana kan zo'n 7 meter worden.
  Vaak groeien er vanaf de basis zij-takken.
  De stam groeit normaal verticaal omhoog.
  In de natuur vallen lange stengels soms om, waarna ze horizontaal liggend op de bodem weer schuin omhoog groeien.
  Soms groeit Echinopsis peruviana op rotsen naar beneden hangend.

  Kleur van het lichaam van Echinopsis peruviana
  1. glanzend groen bij waterige zaailingen tot 20 cm lengte, en bij vetgemeste stekken en planten.
  2. grijs-blauw bij sterke stekken en bij sterke volwassen planten vanaf 20 cm lang.

  Areolen van Echinopsis peruviana
  De bruine areolen zijn groter en viltiger dan de areolen van de Echinopsis pachanoi.  
  Beige-bruin vilt (wol) zit op de bovenkant van elk areool.

  Doorns (stekels) van Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana heeft dikke stekende lange doorns (zowel randdoorns en middendoorns) tot 10 cm lang.
  Echinopsis peruviana heeft duidelijk langere doorns (tot 10 cm) dan de doorns van Echinopsis pachanoi (2 cm).

  Middendoorns
  De 1 tot 2 middendoorns zijn maximaal 10 cm lang.

  Randdoorns
   De lengte van de  6 - 8 (-10) rand-doorns is korter.  

  Kleur van de doorns
  De kleur van de Cactusdoorns is geel tot bruin, later vaak grijs wordend.

  Groef boven het areool bij de Echinopsis peruviana
  Een V-vormige groef (inkeping) bevindt zich boven het areool (= doornkussen).
  Deze groef is donkerder groen van kleur dan de omliggende Cactus-huid.
  Soms is deze insnijding bijna horizontaal.

  Ribben van Echinopsis peruviana
  De zuilvormige stam heeft 4 tot 9 verticale afgeronde ribben.
  Een rib is een verticaal uitsteeksel van de zuilvormige stam.

  Wortelgestel van Echinopsis peruviana
  De wijd vertakte wortels groeien vanuit de onderkant van de Cactus.
  Een liggende Echinopsis peruviana maakt ook wortels vanuit de zijkant die op de grond ligt.
  Het wortelgestel is sterk en weinig gevoelig voor kou, vocht, hitte en ongedierte.

  Bloemen van Echinopsis peruviana 
  De grote witte geurende bloemen gaan in de avond open, en bloeien gedurende de nacht.
  De diameter van de bloem is zo'n 22-25 cm, de buitenste bloemblaadjes zijn bruinachtig van kleur.
  De buitenkant van de bloembuis is bedekt met schubben en lange donkere haren.

  Zaadbessen (vruchten) van Echinopsis peruviana
  De vruchten zijn zo'n 6 centimeter lang en ook bedekt met schubben en donkere haren.

  VERSCHILLEN TUSSEN ECHINOPSIS PERUVIANA EN ECHINOPSIS PACHANOI

  Verschillen in het uiterlijk
  Echinopsis peruviana is een oervorm met veel kenmerken die minder ver zijn ontwikkeld dan bij Echinopsis pachanoi.
  Echinopsis peruviana (Peruvian Torch Cactus) is grover van vorm dan Echinopsis pachanoi (San Pedro Cactus). 

  Verschillen van de doorns
  Echinopsis peruviana heeft duidelijk langere doorns (tot 10 cm) dan de doorns van Echinopsis pachanoi (tot 2 cm).
  De midden-doorns zijn tot 10 cm lang, de lengte van de rand-doorns is kleiner.
  Echinopsis peruviana heeft dikkere doorns en grotere areolen (= doornkussens). 

  Verschillen van de areolen
  De areolen zijn groter, viltiger en bruiner dan de areolen van Echinopsis pachanoi.
  Op de bovenkant van het areool zit bruin vilt, en boven het areool zit een V-vormige groef .
  Areool = doornkussen, plek op een Cactus waaruit doorns, bloemen en vruchten ontstaan.

  BLOEI VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  Begin van de bloei van Echinopsis peruviana
 Echinopsis peruviana Cactussen zijn bloeibaar vanaf zo'n 30 - 40 cm lengte, mits warm en zonnig opgekweekt.
  Hoe zonniger de standplaats van de Cactus en groter het wortelgestel, hoe eerder de bloei. 

  Tijdstip van de bloei van Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana is een nachtbloeier.
  De grote witte geurende bloemen openen zich 's avonds, en sluiten zich de volgende ochtend.
  De bestuiving vindt in de nacht plaats door insecten zoals nachtvlinders.


  GROEIWIJZE VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  De stam van Echinopsis peruviana kan meer dan 5 meter lang worden.
  Soms vallen de lange stammen om, zodat de Cactus horizontaal op de grond komt te liggen.
  Aan de onderkant van de stam ontstaan nieuwe wortels, terwijl de kop van de Cactus schuin omhoog groeit.
  Ook groeit Echinopsis peruviana soms naar beneden hangend op rotsen.     

  1. Verticaal
      Echinopsis peruviana groeit meestal verticaal omhoog tot lange zuilvormige kolommen 
      Deze zuilvormige Echinopsis Cactus kan kan meer dan meter hoog worden.
  2. Horizontaal
      De stammen vallen soms om, zodat het Cactus-lichaam dan plat op de aarde ligt.
      De horizontaal liggende stengel maakt dan aan de onderkant nieuwe wortels.
      De kop van de liggende Echinopsis peruviana groeit daarna schuin omhoog.
  3. Naar beneden hangend
      Echinopsis peruviana groeit soms naar beneden hangend op rotsen of kliffen.
      De onderkant van de stam maakt nieuwe wortels die zich vasthechten aan de rotsen.

  ECHINOPSIS PERUVIANA VARIETEIT VAN ECHINOPSIS PACHANOI

  Echinopsis peruviana werd in 1981 door de Cactuskenner F. Ritter voor het eerst beschreven. 
  Ritter beschreef deze Cactus onder de naam Trichocereus peruvianus.
  En beschouwde de Trichocereus peruvianus als een sterker bedoornde variëteit van Trichocereus pachanoi (San Pedro Cactus).

  VORMEN VAN ECHINOPSIS PERUVIANA
  Meerdere verschillende vormen van Trichocereus Cactussen worden ingedeeld bij Echinopsis peruviana.
  Elke vorm groeit vaak in een verschillend groeigebied (biotoop), meestal aangeduid met een streeknaam of plaatsnaam.
  Natuurlijke locaties hebben elk een afwijkende bodem en verschillende klimaat-omstandigheden..
  Deze natuurlijke verschillen hebben in de loop van vele jaren waarschijnlijk verschillende vormen doen ontstaan. 
 
  Deze verschillende Echinopsis peruviana vormen zijn dus geen echte soorten, 
  maar waarschijnlijk natuurlijke afwijkende vormen.
  Sommige van deze natuurlijke afwijkingen zijn vroeger wel als aparte soort, varieteit of vorm beschreven.

  Echinopsis peruviana - vormen uit verschillende gebieden
  1. Echinopsis peruviana - vorm uit Matucana (Peru)
  2. Echinopsis peruviana - vorm uit Huancabamba (Peru)

  KRUISINGEN VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  Kruisingen van Echinopsis peruviana en andere Echinopsis soorten
  Er bestaan veel kruisingen van Echinopsis peruviana met andere Echinopsis soorten.
  Kruisingen van Echinopsis peruviana komen voor in de natuur, maar ook in kultuur.

  Kruisingen van Echinopsis peruviana met Echinopsis pachanoi
  In de natuur en in cultuur bestaan er veel verschillende tussenvormen van beide Mescaline Cactussen.
  In de natuur en in kultuur groeien kruisingen van Echinopsis peruviana en Echinopsis pachanoi.
  Ofwel: Echinopsis peruviana X Echinopsis pachanoi.

  CEREUS PERUVIANUS VERSCHILT VAN ECHINOPSIS PERUVIANA !

  Cereus peruvianus heeft smalle ribben, die aan de basis even smal zijn als aan de uiteinden !
  Alle soorten San Pedro Cactus hebben dikke brede afgeronde ribben !
  Elke rib van een San Pedro Cactus is aan de basis bij de stam bijna even breed als aan het uiteinde bij de doorns.
  
  Echinopsis peruviana en Cereus peruvianus verschillen duidelijk als je van boven op de kop van de plant kijkt.
  Cereus peruvianus heeft smalle ribben, Echinopsis peruviana heeft brede ribben !
  Zie ook de rubriek: Verwisselde Mescaline Cactus soorten.

  Verwisseling ook in boeken !
  In het Duitstalige standaard-boek over geestverruimende planten van Ratsch: Enzyklopadie der psychoaktiven Pflanzen 
  staat een verkeerde afbeelding van Echinopsis peruviana !
  De gepubliceerde foto is van een zuil-Cactus met smalle ribben, dus van Cereus peruvianus !

  NATUURLIJKE GROEIGEBIEDEN VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  Echinopsis peruviana groeit in de natuur van Peru, en waarschijnlijk ook in de omringende landen.
  Waarschijnlijk is Echinopsis peruviana op veel plaatsen aangeplant door de inheemse bevolking.

  Belangrijke groeiplaatsen volgens inheemse Curandero's
  De streek rond Matucana (in Peru) is bij Curandero's bekend om zijn sterke Echinopsis peruviana Cactussen.
  Ook het gebied rond Huancabamba in Noord-Peru staat bekend om zijn sterke Echinopsis peruviana Cactussen.

  Groeigebieden per land
  Groeigebieden in Ecuador
  
  Groeigebieden in Peru
  Matucana (2100 meter).
  Huancayo  (3200 meter).
  Huarez  (bij Lima, 1350 meter).
  Huancabamba regio.
  Lima.
  Ochoa  (bij Matucana).
  Ancash
  Cuzco ?  (waarschijnlijk Echinopsis cuzcoensis).

  Groeigebieden in Bolivia

  Groeigebieden in Argentinie, Chili en Paraquay
  Misschien groeit Echinopsis peruviana in ook het noorden van Argentinie, Chili en Paraquay.
  Waarschijnlijk is Echinopsis peruviana hier vroeger aangeplant door de lokale inwoners.

  Groeihoogte
  De hoogte waarop Echinopsis peruviana Cactussen groeien verschilt duidelijk.
  Van zo'n 1000 meter hoogte tot boven 3000 meter boven zeeniveau.

  Natuurlijke groeiplaatsen van Echinopsis peruviana
  De inheemse bevolking heeft de Echinopsis peruviana Cactus waarschijnlijk al eeuwenlang aangeplant rond hun leefgebieden.
  Echinopsis peruviana groeit daarom niet meer alleen in zijn natuurlijke groei-gebieden, 
  maar ook in cultuur-gebieden rond woonplaatsen en leefgebieden van de inheemse bevolking.
  De precieze oorspronkelijke groei-gebieden in de natuur van Echinopsis peruviana is daarom onbekend.

  WETENSCHAPPELIJKE NAMEN VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  1. De huidige wetenschappelijke naam is:
      Echinopsis peruviana  (Britton & Rose)  Friedrich & Rowley 
      In 1974 is deze soort hernoemd.
  2. De officiele wetenschappelijke naam van Echinopsis peruviana was:
    Trichocereus peruvianus  Britton & Rose
      De Trichocereus peruvianus Cactus is in 1914 in Peru gevonden door de Cactuskenners Dr. Rose en Mrs Rose.

  Betekenis van de Geslachtsnaam "Echinopsis"
  De botanische geslachtsnaam Echinopsis betekent "Egelcactus". 
  Veel Echinopsis-soorten lijken op een egel.

  Echinos (Oud Grieks) = egel.
  Opsis (Oud Grieks) = aanblik.

  Betekenis van de Geslachtsnaam "Trichocereus"
  De botanische geslachtsnaam Trichocereus betekent "haar cereus" .
  Hiermee worden de donker-bruine tot zwarte haren bedoeld die op de bloembuis van de bloemen zitten. 

  Betekenis van de soortnaam "peruvianus"
  peruvianus = afkomstig uit het land Peru.

  Oude botanische namen van Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana is onder enkele botanische namen beschreven.
  De huidige wetenschappelijke naamgeving erkent de oude botanische namen van Trichocereus peruvianus niet meer.
  
  Oude en ongeldige namen voor Echinopsis peruviana:
  Cereus rosei = beschreven door E. Werdermann in 1937.
  Trichocereus pachanoi varieteit peruvianus = beschreven door Fr. Ritter in 1981 in "Kakteen in Sud-Amerika" .

  Betekenis van de wetenschappelijke namen van Echinopsis peruviana
  Trichocereus  = cereus (zuilcactus) met haren. De bloembuis bezit bruin-zwarte haren.
  Echinopsis      = egelcactus.
  peruvianus     = afkomstig uit het Zuid-Amerikaanse land Peru, in Peru voorkomend.
  cultivar           = kultuur-varieteit.
  forma             = vorm, gedaante.
  monstruosus  = monsterachtig.
  varieteit         = onder de soort staande rang van planten met enkele afwijkende kenmerken.

  Veranderde naamgeving van Trichocereus soorten
  De plantkundige namen van alle Trichocereus-soorten zijn onlangs veranderd.
  De oorspronkelijke geslachtsnaam Trichocereus en soms ook de soortnamen van alle Trichocereus-soorten zijn veranderd.
  Dit schept natuurlijk grote verwarring bij de benaming en herkenning van de Trichocereus-Cactussen.
  Geslachtsnaam Trichocereus verandert in Echinopsis
  Het Cactus-geslacht Trichocereus is nu ingedeeld bij het Cactusgeslacht Echinopsis.
  Daarom is de botanische geslachtsnaam Trichocereus veranderd in de geslachtsnaam Echinopsis.
  De huidige geslachtsnaam voor het Cactus-geslacht Trichocereus is dus nu Echinopsis.
  De uitgang van soortnamen richt zich naar de geslachtsnaam, dus veel soortnamen werden ook aangepast.

  Nieuwe Botanische indeling van Echinopsis peruviana
  De soortnaam peruvianus werd ook iets aangepast.
  Trichocereus peruvianus heet nu officieel Echinopsis peruviana.

  GESCHIEDENIS VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  Geschiedenis tot de Spaanse invasie in Zuid-Amerika 
  De Echinopsis peruviana Cactus wordt waarschijnlijk al duizenden jaren gebruikt in Zuid-Amerika.
  De geestverruimende werking is ook al duizenden jaren bekend bij de oorspronkelijke bevolking.
  Op oud aardewerk is de Echinopsis peruviana Cactus soms afgebeeld.
  Een oorspronkelijke inheemse naam van Echinopsis peruviana is Achuma.

  Historie vanaf de Spaanse invasie in Zuid-Amerika
  Sinds de Spaanse invasie in Zuid-Amerika (begin 16-e eeuw) is de Echinopsis peruviana Cactus
  en zijn psychedelische werking ook bekend in Europa.

  Christelijke invloeden in lokale tradities
  Sinds de Spaanse invasie in veel landen in Zuid-Amerika (vanaf 1500 na Chr.) zijn veel christelijke gebruiken geintroduceerd.
  Veel lokale inheemse tradities en rituelen zijn daardoor vermengd met christelijke invloeden.

  Meer info over Echinopsis peruviana in het boek:

  Echinopsis peruviana en kruisingen (blz 142 - 203).
  Reported analysis (blz 197-198).


  KWEKEN EN VERZORGEN VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  De Echinopsis peruviana Cactus is een makkelijk te kweken Mescaline Cactus.
  Het is een zuilvormig groeiende Cactus die snel groeit en makkelijk wortels maakt.

  Groei van Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana kan wel 30 cm per jaar groeien, als de Cactus veel wortels heeft gemaakt in een grote pot of container.  

  Water geven aan Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana heeft in het groei-seizoen (1 maart tot 1 oktober) elke 2 weken water nodig.
  Tijdens de winterrust in de wintermaanden (1 oktober tot 1 maart) geen water geven.
  Echinopsis peruviana en ook andere Cactussen kunnen langdurige droogte-periodes overleven.
  In zo'n droogte-periode stopt de groei van de Echinopsis peruviana Cactus.

  Cactusmest geven aan Echinopsis peruviana
  De voedingsstoffen in de Cactusgrond raken langzaam uitgeput.
  De Echinopsis peruviana Cactus neemt deze voedings-elementen met zijn wortels op.
  Daarom moet je de Cactus regelmatig bijmesten zodat de hoeveelheid voedingsstoffen in de aarde:
  -- wordt aangevuld,
  -- en voldoende blijft.

  Samenstelling van de Cactusmest
  Cactussen hebben van de meststof Stikstof (N) weinig nodig.
  Met teveel stikstof (N) groeit een Echinopsis peruviana Cactus langgerekt en slap verder.

  Het beste kan je een goede totaalmest geven met weinig Stikstof, 3% Magnesium (Mg), Ijzer (Fe) en alle sporenelementen.
  Door extra Kalksalpeter (Calciumnitraat) te geven groeit de Echinopsis peruviana Cactus sneller, maar ook smaller en dunner.

  Dosering van de Cactusmest 
  Geef maximaal 1gram mest per liter water (= 0,1 %).
  Geef aan zaailingen en voor een rustige groei 1/2 gram per liter water (0,05%).

  Frequentie van het bemesten
  De Echinopsis peruviana plant kan je elke 4 weken bemesten met extra voedingsstoffen.

  Onvoldoende bemesten van Echinopsis peruviana
  Door onvoldoende bemesting van een Echinopsis peruviana Cactus:
  1. groeit de Cactus langzamer.
  2. is de bloei minder goed.
  3. is de aanmaak (synthese) van inhoudsstoffen minder, dus ook minder vorming van Mescaline.
  4. is de weerstand tegen ongunstige omstandigheden lager.

  Zie ook de rubriek: Cactusmest

  Cactus-grond voor Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana groeit goed op verschillende soorten grond.
  De wortels van Echinopsis peruviana moeten goed kunnen wortelen in de Cactusgrond.
  Elke grondsoort heeft bepaalde eigenschappen, die voordelig of nadelig kunnen zijn:
  1. in bepaalde omstandigheden.
  2. met bepaalde meststoffen. 

  Het is dus belangrijk voor een optimale groei om alle kweek-onderdelen goed op elkaar af te stemmen.

  Zie ook de rubriek: Cactusgrond

  Volle zon voor Echinopsis peruviana !
  Zonlicht is voor alle Echinopsis peruviana Cactussen heel belangrijk !
  Echinopsis peruviana houdt waarschijnlijk nog meer van zon dan Echinopsis pachanoi.
  Zo'n 3 - 4 uren zon per dag is voldoende, maar liefst meer.
  Zet de Echinopsis peruviana Cactus het liefst voor een raam op het zuiden, of in een kas.
  Een venster op het noorden is te donker, de Cactus groeit dan langgerekt en dun verder.
  Temperatuur voor Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana groeit goed bij een dag-temperatuur van 25-30 graden Celsius.
  De minimum-temperatuur in de winter is zo'n - 10 graden Celsius.

  Voorkom oververhitting boven 60 graden Celsius bij warm zonnig weer door voldoende:
  1. ramen open te zetten.
  2. te schermen met een krant of met gaas dat schaduw geeft.

  Winterrust voor bewortelde planten van Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana Cactussen en andere Cactussen horen in Nederland in de winter niet te groeien.
  In de wintertijd is er te weinig licht, waardoor de groei van Cactussen te dun (smal) en te slap zou worden.
  Geef daarom Echinopsis peruviana Cactussen geen water meer vanaf 1 oktober, waardoor de planten stoppen met groeien.
  Pas vanaf 1 maart mag de Echinopsis peruviana Cactus weer water krijgen !

   VOORZICHTIG OMGAAN MET  PLANTEN VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  1. Wees voorzichtig met alle Echinopsis Cactusssen en met hun doorns, stekels, naalden, prikkels.
  2. Draag altijd dikke handschoenen.
  3. Doe alles bedachtzaam, bedenk vooraf wat u wilt doen, en hoe.
  4. Doe alles langzaam, zodat de doorns minder zullen prikken als er iets mis gaat.
  5. Zorg dat alle Echinopsis soorten stabiel staan (of stabiel liggen) op een lage plek.
      Voor grote en zware Echinopsis Cactussen is stabiliteit nog belangrijker !
  6. Houd Cactussen met doorns niet bij uw hoofd, of bij het hoofd van anderen.
  7. Houd kinderen en huisdieren weg van (grote) Echinopsis Cactussen.

   VERPLAATSEN VAN GROTE ECHINOPSISPLANTEN

   1. Vouw 4 opengevouwen krantenpagina's tot een dikke strook van 6 cm breedte.
   2. Trek het liefst twee dikke handschoenen aan.
   3. Vouw de strook kranten-pagina's om de bovenkant van de Echinopsis peruviana, zo'n 15 cm onder de top.
       Zorg dat de beide uiteinden naar rechts wijzen.
   4. Houd de beide uiteinden van de strook dichtbij de zuilcactus met uw rechterhand vast.
   5. Pak met de linkerhand de pot bij de bovenrand vast, 
      of aan de onderkant van de pot bij een zware Echinopsis peruviana Cactus.

   Nu kunt u de Echinopsis peruviana Cactus makkelijk verplaatsen, waarbij uw:
   1. linkerhand de Cactus tilt.
   2. rechterhand zorgt dat de Cactus verticaal staat en niet omvalt.

  MESCALINE EN ECHINOPSIS PERUVIANA

  Mescaline in Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana bevat ongeveer dezelfde Mescaline concentratie als Echinopsis pachanoi.
  Er is eigenlijk maar één betrouwbaar onderzoek gedaan (in 1977) naar het Mescaline-gehalte van Echinopsis peruviana.
  De Mescaline-hoeveelheid per 100 gram bleek nog hoger dan bij Echinopsis pachanoi (= San Pedro Cactus).

  Echinopsis peruviana heeft dus misschien wel de hoogste Mescaline-concentratie van alle Echinopsis soorten.
  Onderzoek, analyses en consumptie heeft de sterke geestverruimende werking van deze botanisch soort duidelijk aangetoond.

  Mescaline in de vormen en varieteiten van Echinopsis peruviana
  Echinopsis peruviana Cactussen en alle varieteiten en vormen bevatten relatief veel Mescaline.
  Er is weinig onderzoek gedaan naar het Mescaline-gehalte van Echinopsis peruviana.
  Het enige betrouwbare onderzoek liet een hogere Mescaline-concentratie zien dan Echinopsis pachanoi !

  Er is dus vrijwel geen onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van de Echinopsis peruviana Cactus.
  Wel zijn er veel verslagen van gebruikers ("bioassays") over de werking van veel soorten en vormen van Echinopsis peruviana.

  MESCALINE GEHALTE VAN ECHINOPSIS PERUVIANA
  Resultaten uit onderzoeken naar de Mescaline-concentratie van Echinopsis peruviana

  Verse
  Echinopsis peruviana
  Gedroogde 
  Echinopsis peruviana


  Naam
  Mescaline  
   %
  Mescaline 
  per 100 gram
  Mescaline
   %
  Mescaline
  per 100  
  gram
 Onderzoekers
 Jaar
  Echinopsis peruviana


  0,82 %
  820  milligram
  Pardani et al.
  1977

  Samenvatting van onderzoeksresultaten naar het Mescaline-gehalte bij Cactussen
  Uit onderzoeken naar Mescaline van Cactussen blijkt dat:
  1. De Mescaline-concentratie toeneemt met de leeftijd van de Mescaline Cactus.
      Zie hiervoor de boeken:
      1.1 Anderson:    Peyote, The Divine Cactus.
      2.1 Trout:          Trout's Notes on San Pedro & Related Trichocereus Species.
  2. De Mescaline vooral zit in het buitenste weefsel van de Mescaline Cactus plant.
      Zie: Trout:  Trout's Notes on San Pedro & Related Trichocereus Species (blz 270, 271).
  3. er een natuurlijke variatie bestaat in het Mescaline-gehalte.
  4. Ook de verhoudingen tussen de andere alkaloiden tussen Mescaline Cactussen van dezelfde soort verschilt.     

  Alle varieteiten en vormen van de Echinopsis peruviana Cactus bevatten waarschijnlijk dezelfde concentratie aan Mescaline.

  Oorzaken van verschillen in het Mescaline-gehalte van de Echinopsis peruviana Cactus
  Het Mescaline-gehalte van de Echinopsis peruviana Cactus verschilt.
  Oorzaken van variaties in de Mescaline-concentratie zijn:
  1. Conditie
      Uitgedroogde plant, of onlangs water gehad.
  2. Ouderdom
      Hoe ouder de plant (hogere leeftijd), hoe hoger de concentratie aan Mescaline.
      Ook de leeftijd van het onderzochte deel van de plant (nieuwgroei of oudere groei) heeft invloed.
  3. Cactussen afkomstig uit de natuur of uit kultuur
      De vindplaatsen in de natuur verschillen van klimaat en bodemgesteldheid.
      Omstandigheden in de natuur en in een kas in kultuur verschillen duidelijk.
      Ook tijdens het kweken zijn er kultuur-verschillen per huiskamer, kas en kweker.
      Verschillen in de 
      3.1 hoeveelheid voedingsstoffen (mest), licht, water.  
      3.2 hoogte van de temperatuur, de soort voedingsstoffen (mest).
  4. Seizoen
     De inhoudsstoffen van de Echinopsis peruviana Cactus kunnen verschillen per seizoen.
      Elk jaargetijde heeft eigen kenmerken, en oefent andere invloeden uit op Mescaline Cactusssen.
      In een droogte-periode zal een Cactus vocht (water) verliezen, hierdoor stijgt de concentratie van alle stoffen in de Cactus.
      In een seizoen met minder licht zal een Cactus minder assimileren, en zal de stofwisseling ook andere plaatsvinden.
  5. Individuele verschillen per Echinopsis peruviana Cactus
      Ook per Echinopsis peruviana Cactus is er een variatie in de hoeveelheid Mescaline.
      Tussen twee verschillende planten van dezelfde soort bestaan dus concentratie verschillen tussen alle inhoudsstoffen.
  6.  Tijdstip op de dag (ochtend, middag, avond).
        In Cactussen vinden overdag andere assimilatie-processen plaats dan 's nachts.
       Er ontstaan verschillen in concentratie van de stoffen die werkzaam zijn bij de koolstof-assimilatie .
  7.  Analyse-methode
       Onderzoekers hebben verschillende methoden gebruikt om het gehalte aan Mescaline te bepalen.
       Sommige methodes beschouwen onderzoekers tegenwoordig als ondeugdelijk.
  8. Gebruiken van een verkeerde soort Echinopsis peruviana Cactus voor een test.
       Ook kunnen varieteiten van een Echinopsis peruviana Cactus soort zijn gebruikt in het onderzoek.
   9. Gebruiken van andere Cactus-soorten bij onderzoeken.
      Waarschijnlijk zijn soms andere Cactussoorten en Echinopsis soorten gebruikt bij onderzoeken naar het Mescaline-gehalte.

  CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  Water-gehalte in de Echinopsis peruviana Cactus
  De Echinopsis peruviana Cactus bevat minder dan 90% water.

  Alkaloiden in de Echinopsis peruviana Cactus
  Echinopsis peruviana bevat naast het basische alkaloide Mescaline nog veel andere soorten alkaloiden en actieve stoffen.     
  De meeste andere alkaloïden in Echinopsis peruviana komen ook voor in andere Cactussen.
  Alkaloiden zijn in te delen in phenylethylamines (ook genoemd: phenylethylamines) en isoquinolines.

  Effecten van de alkaloiden in Echinopsis peruviana
  Het bestanddeel Mescaline veroorzaakt de hallucinaties en de andere psychedelische effecten.
  Andere inhoudstoffen dan Mescaline veroorzaken geen extra belevenissen tijdens een trip met Echinopsis peruviana.

  De Peyote Cactus bevat wel andere actieve inhoudsstoffen met een eigen werking.
  Daarom verschilt een Peyote-trip duidelijk van een Mescaline-trip met Echinopsis peruviana.
  Een Peyote-trip is heftiger, ofwel een trip met een Echinopsis peruviana Cactus is milder.

  Belangrijkste soorten alkaloiden in Echinopsis peruviana
  Naam
  Omschrijving
  Werking
  3-methoxy-tyramine


  3,4-dimethoxy-phenethylamine
 phenylethylamine-alkaloïde 

  3,5-dimethoxy-4-hydroxy-phenethylamine. 
 phenylethylamine-alkaloïde 

  Mescaline
 phenylethylamine-alkaloïde 
  Veroorzaakt sterke visuele hallucinaties.
  Tyramine  =  4-hydroxyphenethylamine
 phenylethylamine-alkaloïde
  neurotransmitter, bloeddruk-regulator.

  GEBRUIK VAN ECHINOPSIS PERUVIANA

  1. Gebruik als geneesmiddel
  De heilige en magische Echinopsis peruviana Cactus wordt bij de Indiaanse inheemse bevolking ter genezing gebruikt .
  De religieuze sessies en ceremonies staan onder leiding van een Curandero (genezer).
  Een Curandero is te vergelijken met een Mexicaanse Sjamaan.

  2. Gebruik als afscheiding 
  Een rij aangeplante Echinopsis peruviana Cactussen wordt gebruikt als heg (omheining, palissade)
  om het eigen huis of rond een dorp.

  3. Gebruik als sierplant
  De Echinopsis peruviana Cactus wordt ook als sierplant in de tuin gebruikt.

  GEESTVERRUIMENDE WERKING VAN DE ECHINOPSIS PERUVIANA CACTUS
  Mescaline veroorzaakt hallucinaties
  Het alkaloide Mescaline veroorzaakt psychedelische hallucinaties tijdens een Mescaline Cactus trip.
  Het actieve bestanddeel Mescaline activeert de menselijke zenuwen in een Mescaline trip.
  De geestverruimende en hallucinogene effecten maken alle waarnemingen en ervaringen intenser.
  Bij gebruik ervaart bijna elke gebruiker intens gekleurde visuele effecten en visioenen.

  Mescaline
  Mescaline is een alkaloide (alkalisch reagerende verbinding) die geestverruimende hallucinaties veroorzaakt.
  Mescaline heeft een bittere smaak en vormt witte kristallen.
  De scheikundige naam is 3,4,5-trimethoxy-B-phenethylamine.
 
  EFFECTEN VAN ECHINOPSIS PERUVIANA
  De effecten van het gebruik zijn hetzelfde als de efffecten van de San Pedro Cactus. 

  BEREIDING VAN ECHINOPSIS PERUVIANA  CACTUS
  

  Jaarlijkse oogst van Echinopsis peruviana Cactussen
  Curanderos (genezers) reizen jaarlijks naar de natuurlijke groei-gebieden om Echinopsis peruviana Cactussen te oogsten.
  Ze kiezen voor Echinopsis peruviana vormen en variëteiten waarvan ze weten dat de werking sterk is.

  Echinopsis peruviana ceremonie
  Ter genezing wordt vaak een uitgebreide ceremonie gehouden.
  Tijdens zo'n ceremonie heeft de Curandero een centrale rol, en niet zozeer het eten van de Echinopsis peruviana Cactus.


  ASSORTIMENT

  Onze Echinopsis peruviana Cactussen worden aangeboden als "bewortelde Cactus in een pot" en als stek zonder wortels.
  Na enkele weken maken de stekken nieuwe wortels.
  Stekken kunt u oppotten en laten bewortelen in onze speciale San Pedro Cactus grond.

  1.  ECHINOPSIS PERUVIANA - STEKKEN ("Cuttings")
      Dikke sterke stekken zonder wortels ("cuttings")
      Om zelf op te potten, of om op te eten ..... !
      De aangeboden stekken zijn sterke dikke stekken, die zijn afgesneden van grote Echinopsis peruviana Cactussen.
      Een stek maakt na 4 - 6 weken wortels, waarna de stek verder wortelt in de grond en gaat groeien.
     
      Stekken van Echinopsis peruviana :
      -- zijn tot zo'n 10-15 cm lengte veel dikker, zwaarder en sterker dan gezaaide Echinopsis peruviana Cactussen (zaailingen).
      -- zijn beter gewend aan de volle zon dan zaalingen.
         Zaailingen van de Echinopsis peruviana Cactus verdragen de eerste jaren geen hoge temperaturen en volle zon.
      -- bezitten een dikkere buitenste weefsellaag (Chlorenchym-laag), waarin het Mescaline-gehalte het hoogst is.

  2. PLANT  /  PLANT IN POT 
      Goed bewortelde Echinopsis peruviana Cactus in een pot
      Groeit bij u thuis meteen verder !
      Een goed bewortelde Echinopsis peruviana Cactus kopen scheelt:
      --  oppotten,
      --  bewortelen, 
      --  vervorming door een groei-stop, 
      --  mogelijk verlies door infecties en verrotting.


  UITLEG BIJ ONZE ECHINOPSIS PERUVIANA CACTUSSEN

  Afmetingen
  De vermelde afmetingen zijn minimum-afmetingen.
  Een stek van 7+ cm betekent dus een lengte van minstens 7 cm.

  Afkortingen
  STEK  = onbewortelde stek (afgesneden zijtak). In het Engels: cutting (meervoud:  cuttings).
  PLANT  = goed bewortelde plant in een pot.
  PLANT IN POT  = goed bewortelde plant in een pot.

  Echinopsis peruviana Planten of Stekken kopen ?
  U kunt Echinopsis peruviana planten of stekken kopen:

  1. Dikke sterke Echinopsis peruviana stekken (cuttings) kopen.
  Om zelf op te potten, of om op te eten ..... !
  Een stek maakt nieuwe wortels na 4 tot 6 weken, 
  waarna de bewortelde Echinopsis peruviana stek verder groeit. 

  Stekken van Echinopsis peruviana Cactussen:
   -- zijn tot zo'n 15 cm lengte veel dikker, zwaarder en sterker 
      dan gezaaide Echinopsis peruviana Cactussen (zaailingen).
   -- bezitten een dikkere buitenste weefsellaag (Chlorenchym-laag), 
      waarin het Mescaline-gehalte het hoogst is.
  
  2. Goed bewortelde Echinopsis peruviana Cactussen in een pot kopen
  Een bewortelde Echinopsis peruviana Cactus groeit bij u thuis meteen verder !
  Dat scheelt:  ompotten, bewortelen, vervorming door een groei-stop, 
                           en mogelijk verlies door infecties en verrotting.


  NADELEN VAN GEZAAIDE ECHINOPSIS PERUVIANA CACTUSSEN

  1. Gezaaide Echinopsis peruviana Cactussen zijn vaak Kasplantjes
     Gezaaide Echinopsis peruviana Cactussen groeien de eerste jaren vaak op in een beschermd klimaat.
     Ze worden vaak afgeschermd tegen de zon, staan meestal warm, 
     krijgen veel water en mest, en worden beschermd met bestrijdingsmiddelen.
     Deze "kasplantjes" zijn daardoor gevoeliger voor minder optimale omstandigheden.

     Deze zogenaamde "kasplantjes" zijn dunner, wateriger, minder sterk, 
     en hebben kortere, dunnere en lichtere doorns.

   2. Gezaaide Echinopsis peruviana Zaailingen zijn moeilijk herkenbaar
      Jonge zaailingen van Echinopsis peruviana Cactussen:
      -- lijken vaak niet op oudere planten van dezelfde Echinopsis peruviana soort.
      -- lijken de eerste jaren vaak op op andere Echinopsis soorten.
      Je ziet pas na enkele jaren tot welke Echinopsis soort de zaailingen behoren.      

  3. Stekken
      Daarom leveren wij alle Echinopsis peruviana soorten als:
      -- dikke sterke stek.
      -- goed bewortelde stek in een pot (plant in pot).


Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus - 4+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 12.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus - 5+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 13.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus - 7+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 15.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -10+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 18.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -15+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 23.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -20+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 29.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -25+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 39.95


Voorraad: Laatste exemplaar !


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -30+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 44.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -35+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus - CUTTING

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 49.95


Voorraad: Laatste exemplaar !


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -40+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus - CUTTING

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 54.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -45+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus - CUTTING

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 59.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -50+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus - CUTTING

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 64.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -55+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus - CUTTING

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 69.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Peruvian Torch Cactus = Trichocereus peruvianus -60+cm-PLANT
Mogelijk een nog hogere Mescaline-concentratie dan de San Pedro Cactus - CUTTING

Goed bewortelde Peruvian Torch Cactus in een pot.
Groeit bij u thuis meteen verder !

Peruvian Torch Cactussen hebben langere doorns en grotere areolen dan de San Pedro Cactus. 
Volgens een onderzoek is het Mescaline-gehalte waarschijnlijk nog hoger dan bij Trichocereus pachanoi ! 
Bio-assays bevestigen de sterke psycho-actieve werking.


Euro 79.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal