pH-Fix teststrip voor pH = 2,0 tot 9,0 (Macherey-Nagel)  - Mescaline Cactussen Specialist ! - Stekken voor Ceremonies & Microdosing, Peyote, San Pedro & Kale San Pedro, Bolivian & Peruvian Torch.

Winkelwagen

<< Vorige - Volgende >>pH-Fix teststrip voor pH = 2,0 tot 9,0 (Macherey-Nagel)


Plastic indicator-strookje voor het meten van de zuurgraad van gietwater, grond en regenwater.

Artikelcode: ARPHFI-29

 pH-Fix 2,0 - 9,0 teststrips.
  
  
  Kleurenschaal van de pH-Fix 2,0 - 9,0 teststrips.

N.B. De prijs is per plastic test-strip (Afmetingen: 8,5 cm x 5,5 mm).

Overzicht
Naam:  pH-Fix 2,0 - 9,0
Omschrijving (Nederlands):  Indicator-staafjes met vaste kleur - pH 2,0 - 9,0
Omschrijving (Duits):  Farbfixierte Indikatorstabchen pH 2,0 - 9,0 
Omschrijving (Engels)):  Colour-fixed indicator sticks.
Fabrikant: Macherey-Nagel.

Afmetingen per test-strip:  Lengte:  8,5 cm.
                                                  Breedte:   5,5 mm.
Gewicht: 0,13 gram.
 
Korte omschrijving
Plastic pH-teststrookjes (pH-teststrips) waarmee je de zuurgraad (pH) kan meten tussen pH = 2,0 en pH = 9,0.
De rode indicator-stof op het einde van een teststrookje verkleurt afhankelijk van de zuurgraad.
De kleur op het einde van een pH-teststrookje vergelijk je met de bijgeleverde kopie van de kleurenschaal.
Voor planten is de zuurgraad tussen pH 5 en pH 6 heel belangrijk.

De aangeboden plastic pH-teststrip is met een schaar in 3 of 4 smallere strookjes te knippen.
N.B. De prijs is per plastic test-strip van 8,5 cm x 5,5 mm.

Een exacte papieren kopie van de bijsluiter met kleurenschaal wordt gratis meegeleverd vanaf 10 meetstrips !

Niet bloedend
Deze strookjes bloeden niet (= niet uitlopend), zodat ze langer gebruikt kunnen worden.
Ook na 10 minuten kan het teststrookje nog verkleuren als de pH verandert.
Dus bruikbaar om meerdere keren achter elkaat de pH te meten.

Bij meting in een gebufferde oplossing moet het strookje bijv. langer in de oplossing blijven.

Uitleg zuurgraad
Zuurgraad = pH = maat voor de hoeveelheid H+ ionen (= waterstof-ionen).
Ion = geladen deeltje.

Toepassingen
Meet regenwater, kraanwater, slootwater en gietwater zodat u de zuurgraad (pH) weet.
Meng water onderling, zuur het aan, of voeg kalk toe tot de pH zo'n 5 - 6 is.
pH 5 - 6 is de beste zuurgraad voor veel planten.

  Meetbereik (= te meten pH-waarden)
  Het meetbereik van een test-strookje is van pH = 2,0 tot pH = 9,0 (stappen van 0,5 pH-waarde) .
  Deze teststrookjes meten van zeer zure pH-waarden tot zeer basische pH-waarden.
  Dus van stoffen en vloeistoffen van sterk zuur tot sterk basisch.

  Deze speciale pH-meetstrookjes meten de zuurgraad van stoffen en vloeistoffen van:
  -- pH = 0 - 2  (= sterk zuur).
  -- pH = 3 - 4  (= zuur).
  -- pH = 5 - 6  (= licht zuur).
  -- pH = 7       (= neutraal).
  -- pH = 8 - 9   (= licht basisch)
  -- pH = 10 - 11  (= basisch).
  -- pH = 12 - 14  (= sterk basisch).

  Meet-nauwkeurigheid
  De pH-schaal is afleesbaar in tussenstappen van 1 pH-waarde.
  De pH-kleurenschaal is immers afleesbaar in stappen van 1 pH-waarde.

  Bereik van de meetwaarden van een teststrookje pH-Fix 2,0 - 9,0
  Er zijn in totaal 13 verschillende pH-meetwaarden af te lezen:
  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  (stappen van 1 pH-waarde).  Te meten stoffen
  Met deze pH-teststrips kan je de zuurgraad (pH) meten van water, grond, toevoegingen, en voedingsstoffen.
  Wel moet de te meten stof vochtig zijn.
  Los indien nodig grond, toevoegingen en mest eerst op in een beetje water.
  
  Water: kraanwater, regenwater, slootwater, gietwater.
  Grond: potgrond, tuingrond, grond, aarde, of substraat in een pot van een bepaalde plant.
  Toevoegingen:  lavameel, klei, perliet, boomschors, enz.
  Voedingsstoffen:  mest, kunstmest.

  Zuurgraad van water
  Kraanwater en slootwater hebben meestal een pH van 7 - 9  . 
  Regenwater heeft meestal een pH 4,0 tot 7,0  ("zure regen !").  Praktisch gebruik van de pH-Fix teststrookjes pH 2,0 - 9,0

  Aan het eind van dit pH-teststrookje zitten 3 verschillende soorten indicator-stoffen.
  Dit indicator-materiaal op het strookje reageert met vocht, en verkleurt afhankelijk van de zuurgraad.
  Op de bijgeleverde kopie van de kleurenschaal kunt u dan de bijbehorende pH aflezen.

  1. Praktisch meten van de zuurgraad 
      1.1 Doe de te meten vloeistof of vaste stof in een potje, glas, bakje of schaaltje.
            Voeg ruim water toe aan de vaste stof zodat het geheel 1 - 2 cm onder water staat.
            Laat het water zo'n 10 minuten intrekken in de vaste stof, en roer af en toe in het water.

      1.2 Buig 1 cm van het einde van een teststrookje om, zodat het tegen het strookje wordt gebogen.
            Hang het omgebogen uiteinde van de meetstrip aan de rand van het potje, glas, bakje of schaaltje.

      1.3 Wacht enkele minuten totdat het teststrookje niet meer verkleurt.
            Voor gebufferde oplossingen duurt het enkele minuten voor er geen kleur-verandering meer optreedt.

  2. Economisch gebruik van de test-strookjes
  Elke plastic pH-Fix teststrip is met een schaar in 3 of 4 smallere strookjes te knippen.
  Je kan dus met een heel pH indicator-strookje 3 of 4 keer meten door het in stukjes te knippen.

  3. Ombuigen van het plastic teststrookje
  Het einde van een strookje (de laatste centimeter) kan je gemakkelijk ombuigen.
  Hierdoor blijft het pH-strookje beter hangen aan de rand van een potje, glas, bakje of schaaltje.


  Handleiding voor het bepalen van de zuurgraad met de pH-Fix meetstrips

   Elke indicator-stof (vierkantje op het strookje) meet een bepaald traject van de zuurgraad goed.
   In dit gebied verkleurt die indicator-stof duidelijk, maar in de andere gebieden niet of nauwelijks.
   Voorbeeld: het bovenste vierkantje verkleurt nauwelijks in het traject van pH = 4,0 tot 6,0 .
                    Maar wel in het pH-traject van pH = 0 tot pH = 3,0 .

  N.B.  Het bovenste vierkantje zit aan het uiteinde van de teststrip.
           Het onderste vierkantje zit het dichtst bij het midden van het strookje.

  1. Houd het uiteinde van het pH-strookje tussen twee kleuren in het midden van de kleurenschaal.
      Bijvoorbeeld tussen de kleuren overeenkomend met pH = 3,0 en pH = 3,5 .

  2. Vergelijk de bovenste kleur op het pH-strookje met de beide kleuren links en rechts op de kleurenschaal.
  2.1 Is de kleur op de kleurenschaal links en rechts hetzelfde, kijk dan naar het middelste kleur (blokje) van de meetstrip.
  2.2 Is de kleur op de kleurenschaal links en rechts duidelijk verschillend, ga dan verder met punt 4.

  3. Vergelijk de middelste kleur op het pH-strookje met beide kleuren links en rechts op de kleurenschaal.
  3.1 Is de kleur op de kleurenschaal naast het middelste blokje links en rechts hetzelfde, kijk dan naar het onderste blokje.
  3.2 Is de kleur op de kleurenschaal links en rechts duidelijk verschillend, ga dan verder met punt 4.

  4. Vergelijk de onderscheidende kleur (blokje) op het pH-strookje met de beide kleuren links en rechts op de kleurenschaal.
  4.1 Is de kleur van het onderscheidende blokje lichter dan de linkse kleur op de kleurenschaal, ga dan een blokje (kleur) naar links.
  4.2 Is de kleur van het onderscheidende blokje donkerder dan de rechtse kleur op de kleurenschaal, ga dan een blokje naar rechts.  

  5. Herhaal 4 totdat de kleur van het onderscheidende blokje op de meetstrip niet lichter of donkerder is dan de naastgelegen kleuren.
      Lukt dat niet, dan is de pH op het strookje lager dan pH = 0 of hoger dan pH = 6.
      U heeft dan een andere meetstrip nodig.

 6. Bepaal welk van beide naastgelegen kleuren op de kleurenschaal het meeste lijkt op de onderscheidende kleur op de pH-meetstrip.
     De pH waarde staat dan boven deze meest lijkende kleur op de kleurenschaal.  Toepassingen van de pH meetstrips

  1. Meten van de zuurgraad (pH) van water
  Meet de zuurgraad van regenwater, kraanwater, slootwater en gietwater zodat u weet hoe zuur het water is.
  De pH-meetstrip blijft langere tijd de zuurgraad meten, en verliest geen kleurstoffen.

  2. Meten van de zuurgraad  van grond
  Meet grondsoorten, toevoegingen (lavameel, bims, perliet), en voedingsstoffen (mest) zodat u de zuurgraad (pH) ervan weet.
  Meng water onderling, zuur het aan, of voeg kalk toe tot de pH zo'n 5,5 - 6 is.

  3. Water mengen om gietwater voor planten te maken
  Bij vaak gebruik van kraanwater zal de grond basisch (hoge pH > 7) worden.
  Bij gebruik van zuur regenwater kan de grond te zuur (lage pH < 7) worden.

  U kunt zo nodig te zuur regenwater mengen met kraanwater zodat de zuurgraad rond pH = 6 komt.
  Of te basisch kraanwater (of slootwater) mengen met zure regen zodat de zuurgraad rond pH = 6 komt.

  4. Handleiding voor het mengen van water
  Verdun en meng te zuur regenwater (pH < 5) met bijv. kraanwater (pH = 8) om de pH te verhogen (= minder zuur maken).
  Verdun en meng het basische slootwater (pH = 7 - 9) met regenwater (pH < 7) om de pH te verlagen (= zuurder maken).
  Voeg aan zuur regenwater (pH < 6) kalk (pH > 7) toe  tot de pH zo'n 5,5 - 6 is (= minder zuur maken).
  Meng te basisch kraanwater (pH = 8) met zure regen (pH < 6) zodat de zuurgraad rond pH = 6 komt.

  4. Toepassing bij Cactussen, Vetplanten, en andere planten
  De meeste Cactussen, Vetplanten en andere planten groeien goed bij een zuurgraad van pH = 5,5 tot pH = 6,0 .
  Juist in dit pH-gebied kunnen planten bepaalde voedingsstoffen goed opnemen.

  Geef licht zuur water aan planten zodat in water oplosbare voedingsstoffen vrij komen uit de grond.
  Meet de zuurgraad van gietwater en van de grond (aarde) waarin planten groeien.

  5. Toepassing bij mensen
  Zuurgraad meten van urine en speeksel bij mensen.
  De nieren scheiden in de urine veel zure afvalstoffen (resstoffen) uit.
  De zuurgraad verschilt weliswaar per dagdeel, en is ook afhankelijk van wat je eet, en hoeveel je eet en drinkt.
  Maar de zuurgraad van urine of speeksel is toch een maat van de verzuring van je lichaam.
  Door meer groenten te eten en meer water te drinken kan je deze verzuring verminderen.  Andere teststrookjes
  Basische stoffen (pH > 7) zijn te meten met de pH-Fix teststrookjes van pH = 7 - 14 .
  Neutrale tot licht zure stoffen (pH = 5 - 7) zijn nauwkeuriger te meten met de pH-Fix teststrookjes van pH = 5,1 - 7,2 .
  
  Alle pH-testen
  We leveren de volgende pH-Fix meetstrips van de Duitse fabrikant Macherey-Nagel: 
  -- pH =   2,0 - 9,0     (stappen van 1)          
  -- pH = 0,0 - 6,0   (stappen van 0,5) 
  -- pH = 2,0 - 9,0   (stappen van 0,5) 
  -- pH = 4,5 - 10,0  (stappen van 0,5) 
  -- pH = 5,1 - 7,2    (stappen van 0,3) 
  -- pH = 7,2,0 - 9,0,0  (stappen van 0,5) 
  
  We leveren het volgende pH-papier van de Duitse fabrikant Macherey-Nagel:
  -- pH indicator-papier pH 1 - 10

  OVERZICHT VAN DE PH STROOKJES

  pH-Fix strookje
  Merk
  Soort
  Stappen
 Toepassing planten
  Toepassing mensen

  pH-Fix  2,0 - 9,0  
  Macherey-Nagel
  pH-strookjes
       1
  alles, gietwater (grof)

  pH papier 1 - 11
  Macherey-Nagel
  pH-papier
       1
  alles, gietwater (grof)

  pH-Fix  0,0 - 6,0 
  Macherey-Nagel
  pH-strookjes
       0,5
  zuur

  pH-Fix  2,0 - 9,0 
  Macherey-Nagel
  pH-strookjes
       0,5
  gietwater, regenwater

  pH-Fix  4,5 - 10,0 
  Macherey-Nagel
  pH-strookjes
       0,5
  gietwater, regenwater
  urine, speeksel
  pH-Fix  5,1 - 7,2
  Macherey-Nagel
  pH-strookjes
       0,3
  gietwater
  urine, speeksel (nauwkeurig)
  pH-Fix  7,2,0 - 9,0,0
  Macherey-Nagel
  pH-strookjes
       0,5
  basisch

Euro 0.50


Kortingsschema:
10 = Euro 0.48
50 = Euro 0.45
100 = Euro 0.40Voorraad: Op voorraad.


Aantal   Andere pH-teststrips :